Godkendelse

Nagel Danmark er godkendt af Fødevarestyrelsen til transport, omladning og opbevaring af fødevarer. Kontoret for fødevarer er en institution i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri.

Godkendelserne gælder bl. a. for:

  • Økologiske fødevarer
  • Opmagasinering
  • Toldoplagring
  • Eksport til visse tredjelande

Vi er også godkendt til opbevaring og transport af følgende produkter:

  • Animalske bi-produkter ( Kategori 3 varer)
  • Foder

Transport

Thorsvej 19, 6330 Padborg

Industrivej 10, 6330 Padborg

Trafikplaner

Her finder du de nye trafikplaner, der er anført i alfabetisk rækkefølge. For en oversigt over zoner, afgange med afhentning og levering er der også reservationsfrister samt et detaljeret zonekort i slutningen af ​​hver oversigt. Vi gør opmærksom på, at trafikplanerne ikke gælder i weekender og helligdage. Helligdagsplaner finder du separat nedenfor.

Dieselolietillæg

Dato Takst Stigning / fald på %
29.11.2021 34.5% -0.1%

Vores transportpriser beregnes altid eksklusivt dieseltillæg. Dette beregnes hver mandag på grundlag af udviklingen i oliepriserne i den foregående uge. Det beregnede dieseltillæg gælder for den aktuelle uge.

Beregningen af dieseltillægget blev indført i 1999 på grund af de mange og stærke udsving i oliepriserne. ITD, den danske handelsorganisation for vejtransport, overvåger udviklingen i dieselpriserne og beregner indvirkningen af dieselolie på de samlede omkostninger forbundet med eksporttransport i Danmark og resten af Europa. Udviklingen er angivet her.