Samtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att optimera och kontinuerligt förbättra vår webbplats. I detta syfte använder vi oss bland annat av Google Analytics. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av kakor. Ytterligare information om kakor framgår av vår dataskyddspolicy. OK Anpassa inställningarnaSamtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att göra vår webbplats användarvänligare. Vår dataskyddspolicy är tänkt att säkerställa att du är medveten om att uppgifter samlas in och behandlas på vår webbplats, även genom kakor.
Vi vill att du ska kunna avgöra själv om vi ska få använda oss av sådana cookies som inte är absolut nödvändiga för webbplatsens tekniska funktioner.

Du kan när som helst ändra dina cookies-inställningar.

Ytterligare information framgår av vår dataskyddspolicy.

Klicka här för att aktivera/avaktivera Google Analytics och GoogleAds. Denna cookie hjälper oss att förbättra webbplatsens prestanda.

GoogleAds är baserade på ditt intresse i produkter som visats dig tidigare på andra webbplatser. För detta ändamål sparas cookies som innehåller din IP-adress och dina användningsuppgifter på din dator.
Google AdWords är ett retargeting-verktyg från Google LLC. Verktyget gör det möjligt att visa webbplatsen eller annonserade produkter på Google-söksidan.

Företaget

Open

Compliance inom Nagel-Group

Har du något att berätta för oss? Vi kommer att lyssna noga!

Inom livsmedelslogistik står Nagel-Group för prestation, resultat och kvalitet. Detta är vårt fokus, och det är både ett löfte till våra affärspartner och en rättighet som våra medarbetare har. I detta sammanhang är det framför allt viktigt att affärsverksamheten bedrivs med integritet och transparens. Via en ombudsperson kommer Nagel-Group att ta emot tips om lagbrott och på så sätt säkra en hållbar affärsutveckling för företaget.

Vad är en ombudsperson?

En ombudsperson är en extern, neutral person som tar emot och administrerar tips som kommer in till Nagel-Group. Vi anlitar en extern advokat som har tystnadsplikt och som skyddar tipsgivarens anonymitet, även gentemot Nagel-Group.

Ombudsmannen tar hand om alla tips, bedömer hur rimliga de är och skickar dem vidare till Nagel-Groups Compliance Officer. Denne går igenom och granskar informationen som kommer in och bedömer sedan om ett tips ska resultera i en undersökning.

Vem är ombudsman vid Nagel-Group

Dr. Eric Heitzer vid Kanzlei Daniel, Hagelskamp & Kollegen fungerar som extern ombudsperson för Nagel-Group. Medarbetare och externa tredje parter kan med förtroende vända sig till denna neutrala instans, inte minst om de skulle bli vittne till brott som begås inom företaget.

Ombudspersonen kan kontaktas på följande sätt:

Dr. Eric Heitzer
Daniel, Hagelskamp & Kollegen
Advokater och skatterådgivare
Jülicher Str. 215
D-52070 Aachen
Telefon: +49 241 94621-120
Telefax: +49 241 94621-111
E-post: Heitzer@dhk-law.com

I varje land där Nagel-Group har egna filialer står en ombudsperson till förfogande.

AT & CH - Österrike och Schweiz

Dr. Eric Heitzer
Daniel, Hagelskamp & Kollegen
Rechtsanwälte und Steuerberater
Jülicher Str. 215
D-52070 Aachen
Telefon: +49 241 94621-120
Telefax: +49 241 94621-111
E-Mail: Heitzer@dhk-law.com

BE - Belgien

Oliver Weinand
Avenue Louise, Louizalaan 109
1050 Brüssel
T +32 2 548 29 75
Oweinand@lustica.be

CZ - Tjeckien

Michaela Semelova
Pd Krizkem 428/4
14700 Praha – Branik
T +420 273 136 130
michaela.semelova@tschopl.cz

DE - Tyskland

Dr. Eric Heitzer
Jülicher Str. 215
D-52070 Aachen
T +49 241 94621 - 120
Heitzer@dhk-law.com

DK - Danmark

Nicolai Mallet
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
T +45 3334 4000
NM@horten.dk

FR - Frankrike

Patrick Parniere
25, Boulevard du Président Wilson
67000 Strasbourg
T +33 03.88.14.36.69
p.parniere@sp-avocats.fr

GB - United Kingdom

David Griffiths
NG2 Business Park – Enterprise Way – DX 10010 Nottingham 1
T +44 (0)115 983 3712
david.griffiths@geldards.com

HU - Ungern

Jan Burmeister
Stefánia út 101-103
1143 Budapest
T +36 1 41 33 400
Jan.Burmeister@bnt.eu

IT - Italien

Karl-Heinz Lauser
Via Cesare Battisti 8
20122 Milano
T +39 02-67490445
Lauser@derra.it

NL - Nederländerna

Dick Veltman
Pantheon 25
7521 PR Enschede
T +31 (0)53 480 42 61
dick.veltman@kienhuishoving.nl

PL - Polen

Robert Lewandowski
Pl. Powstancow Warszawy 2 A
PL-00-030 Warszawa
T +48 22 10 10 740
R.Lewandowski@derra.pl

RO - Rumänien

Tudor Oancea
Str. Stirbei Voda nr. 95, Bl. 25 B, ET. 2, Ap. 5
010108 Bukarest 1
T +48 22 10 10 740
tudor.oancea@omc-legal.eu

SE - Sverige

Sascha Schäferdiek
P.O. Box 7543
SE-10393 Stockholm
T +4 021 312 28 10
Sascha.Schaeferdiek@wistrand.se

SK - Slovakien

JUDr. Margareta Sovova
Cintorinska 7
SK-81108 Bratislava
T +421 (2) 5788088
margareta.sovova@bnt.eu

Vad händer när jag har skickat in ett tips till ombudspersonen?

När tipset har kommit in till ombudsmannen bedömer denne hur rimlig informationen är och skickar den sedan vidare till vår Compliance Officer. Han granskar informationen och kan komma att inleda ytterligare fackmässiga undersökningar.

Vid misstanke om brott kan han även vidarebefordra informationen till ett externt undersökningsorgan, till exempel till brottsbekämpande myndigheter, och även vidarebefordra dem internt, till exempel till personalavdelningen, som fastställer påföljder för den anklagade.

När undersökningen är avslutad kommer vi att via ombudspersonen informera tipsgivaren om detta, såvida det är förenligt med de dataskyddsrättsliga bestämmelserna.

Vilken nytta har Nagel-Group av mitt tips?

Har du information om risker och överträdelser mot compliance inom Nagel-Group som kan äventyra företagets verksamhet? Ditt tips kan hjälpa företaget att upptäcka oegentligheter och förhindra att företagets ekonomi och rykte skadas. Genom ditt engagemang bidrar du till att Nagel-Group kan utvecklas hållbart och framgångsrikt.

Vilka ämnen kan jag ge tips om?

Du kan tipsa om eventuella compliance-överträdelser eller -risker som rör stölder, korruption, bedrägerier, förskingring, brott mot konkurrenslagstiftningen, sabotage, förstörelse och brott mot dataskyddet.

Även om den information som du har inte faller inom någon av ovanstående kategorier kan du med förtroende vända dig till ombudspersonen. Detta gäller även tipsgivare som inte arbetar inom Nagel-Group.

Data & fakta

Data & fakta

Med ca 7 000 fordon och ca 13 000 medarbetare på över 130 olika platser har vårt logistiknätverk möjlighet att leverera upp till 100 000 sändningar dagligen.

mer

Filosofi

Filosofi

I centrum för vårt dagliga agerande (sedan familjeföretaget grundades) står NI – våra kunder.

mer

Om oss

Om oss

Sedan många år är vi en av de ledande leverantörerna av livsmedelslogistik i Europa och den ledande i Tyskland. Vi älskar att kunna ge svar!

mer