Samtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att optimera och kontinuerligt förbättra vår webbplats. I detta syfte använder vi oss bland annat av Google Analytics. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av kakor. Ytterligare information om kakor framgår av vår dataskyddspolicy. OK Anpassa inställningarnaSamtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att göra vår webbplats användarvänligare. Vår dataskyddspolicy är tänkt att säkerställa att du är medveten om att uppgifter samlas in och behandlas på vår webbplats, även genom kakor.
Vi vill att du ska kunna avgöra själv om vi ska få använda oss av sådana cookies som inte är absolut nödvändiga för webbplatsens tekniska funktioner.

Du kan när som helst ändra dina cookies-inställningar.

Ytterligare information framgår av vår dataskyddspolicy.

Klicka här för att aktivera/avaktivera Google Analytics och GoogleAds. Denna cookie hjälper oss att förbättra webbplatsens prestanda.

GoogleAds är baserade på ditt intresse i produkter som visats dig tidigare på andra webbplatser. För detta ändamål sparas cookies som innehåller din IP-adress och dina användningsuppgifter på din dator.
Google AdWords är ett retargeting-verktyg från Google LLC. Verktyget gör det möjligt att visa webbplatsen eller annonserade produkter på Google-söksidan.

Social Media

Därför använder vi sociala medier i vår kommunikation

Information, underhållning och dialog. Det är för oss avgörande aspekter av sociala medier. Som företag vill vi informera våra medarbetare, kunder, partners och intressenter om aktuella händelser och nyheter från Nagel Group. Vi vill kunna dela vår information på många olika sätt; i form av korta nyhetsmeddelanden, informationstexter, bilder eller videoklipp. Via sociala medier informerar vi er om evenemang, om hur vårt företag utvecklas, om trender, mässor, karriärnyheter och mycket annat. Det är uteslutande våra behöriga kollegor inom företagets kommunikationsfunktion som underhåller och hanterar kanalernas nyhetsinställningar och som sköter kommunikationen i Nagel-Groups namn.

Vi ser alltid fram emot intressanta dialoger och ett spännande utbyte. Och vi lägger stor vikt vid en respektfull och vänlig umgängeston. Agera alltid på ett hederligt sätt och inom ramen för gällande lagar.

Om du känner dig osäker eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktpersoner är Corporate Marketing/PR. +49 5423 960 0 / socialmedia@nagel-group.com

Hjälpreda för våra medarbetare

Nedan följer några råd som vi gärna vill ge våra medarbetare vad gäller användning av sociala medier. Att använda sociala medier är en rent privat handling, och rätten till åsiktsfrihet gäller även här. Vi ber dig dock att noggrant tänka över hur du agerar även i privata nätverk när du yttrar dig om yrkesmässiga angelägenheter. Var medveten om din egen roll i diskussioner och i de bidrag du lämnar, och även vid andra aktiviteter som är förknippade med dina privata konton och din arbetsplats.

Denna hjälpreda fungerar som ett stöd när du använder sociala medier och är osäker på hur du bör agera.

1. I både den reella och i den virtuella världen gäller följande: Lämna inte ut intern information.

Som medarbetare får du information som inte är avsedd för utomstående.

Även i Internet gäller sekretesslagen.

2. Skydda din privata sfär. Tänk på vad du berättar om dig själv.

Du kanske bara har privata kontakter i ditt sociala nätverk. Ha detta i åtanke när du publicerar information.

3. Tänk på att information som ligger ute på nätet kan få följder på längre sikt.

Allt som publiceras på Internet blir kvar där. Det är mycket svårt att ta tillbaka information som en gång publicerats på Internet. Varje handling lämnar spår. Tänk därefter först igenom vilken effekt ett uttalande kan ha för dig själv eller för din arbetsgivare.

4. När du lägger upp något på Nagel-Groups sidor är vi tacksamma om du anger att du är anställd vid företaget. Det hjälper läsarna att tolka din åsikt om Nagel-Group.

Läsarna har lättare att tolka dina inlägg om Nagel-Group, och om företag som är kopplade till Nagel-Group, om våra partners eller om händelser på marknaden om du anger att du arbetar i företaget. Då blir det lättare att kategorisera dina åsikter.

5. Det är viktigt att alla behandlar varandra med respekt.

Nagel-Group fäster stor vikt vid rättvist samarbete och en respektfull behandling av konkurrenter, kunder och kollegor. Diskriminering, hån och lagstridigt innehåll ska naturligtvis inte förekomma i sociala medier. Det är därför viktigt att alla kommunicerar på ett respektfullt sätt.

6. Om vi alla kommunicerar på ett vänligt och hederligt sätt kan vi ha ett kvalificerat utbyte av varandra.

Det är viktigt att vi kan interagera vänligt och renhårigt. Inte minst i den virtuella världen bör vi tänka igenom hur vi formulerar oss. Överväg alltid om du skulle berätta samma sak om personen stod framför dig.

7. När du yttrar dig i sociala medier bör du för din egen skull följa gällande lagstiftning.

Respektera även de lagar som gäller på Internet, som till exempel de lagar som gäller dataskydd, upphovsrätt och bevarandet av affärshemligheter.

8. Tänk efter innan du öppnar filer.

På Internet stöter du på en mängd filer, program, foton och filmer. Dessa kan innehålla virus eller andra hot. Var uppmärksam på källan och håll säkerhetsprogrammen uppdaterade.

På sociala medier finner du oss här: