Samtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att optimera och kontinuerligt förbättra vår webbplats. I detta syfte använder vi oss bland annat av Google Analytics. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av kakor. Ytterligare information om kakor framgår av vår dataskyddspolicy. OK Anpassa inställningarnaSamtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att göra vår webbplats användarvänligare. Vår dataskyddspolicy är tänkt att säkerställa att du är medveten om att uppgifter samlas in och behandlas på vår webbplats, även genom kakor.
Vi vill att du ska kunna avgöra själv om vi ska få använda oss av sådana cookies som inte är absolut nödvändiga för webbplatsens tekniska funktioner.

Du kan när som helst ändra dina cookies-inställningar.

Ytterligare information framgår av vår dataskyddspolicy.

Klicka här för att aktivera/avaktivera Google Analytics och GoogleAds. Denna cookie hjälper oss att förbättra webbplatsens prestanda.

GoogleAds är baserade på ditt intresse i produkter som visats dig tidigare på andra webbplatser. För detta ändamål sparas cookies som innehåller din IP-adress och dina användningsuppgifter på din dator.
Google AdWords är ett retargeting-verktyg från Google LLC. Verktyget gör det möjligt att visa webbplatsen eller annonserade produkter på Google-söksidan.

Företaget

Open

Hållbarhet – Ansvar för människor och miljö


Som familjeföretag är det viktigt för oss på Nagel-Group att föra en framtidsinriktad företagspolitik. En väg som innebär hållbart handlande och som håller i framtiden.

Vi på Nagel-Group är övertygade om att det är vårt ansvar som företag att behandla människor och natur som oumbärliga partner. Därför ser vi till att ekonomi och ekologi samspelar med varandra. Vi definierar resursbevarande som en grundprincip för vårt agerande när vi utför våra tjänster gentemot kunden. Med detta i åtanke utvecklar vi konsekvent våra standarder och skapar ständiga förbättringar för människor och miljö. Grön logistik och socialt ansvar är därför inte något som vi bara pratar om utan något som vi också praktiserar i verkligheten.

ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung [Centrum för hållbar företagsledning]

Nagel-Group är sedan 2015 ett partnerföretag till ZNU, Centrum för hållbar företagsledning. ZNU är ett tillämpningsdrivet forskningsinstitut vid den ekonomiska fakulteten vid universitetet Witten/Herdecke. Institutet är ett initiativ för hållbar utveckling inom ekonomi och vetenskap, och verksamheten omfattar forskning, lärande, vidareutbildning och konferenser med målet att göra hållbarhetsbegreppet konkret för dagens och morgondagens ledare samt öka engagemanget för de chanser som hållbar företagsledning för med sig.

Miljö- och resursvänlig teknik

Vi satsar konsekvent på att sampaketera varuflöden samt på miljö- och resursbevarande teknologier. Det gäller naturligtvis också fordonsparken: Drivmedelsförbrukningen inom logistikhandel är inte bara en väsenlig kostnad utan påverkar också mängden utsläpp. Vi tillämpar sedan länge regelbunden kontroll av förbrukningen och främjande av ett bränslesnålt körsätt. Dessutom använder vi oss alltid av den modernaste utvecklingarna från ledande nyttofordonstillverkare. Låga förbruknings- och emissionsvärden är viktiga kriterier som vi tittar extra noga på när vi ska köpa in nya fordon. Vår kravprofil vid nyinförskaffningar innehåller också däck med lågt rullmotstånd som grundutrustning.

Även när det gäller fastigheter utnyttjar vi till fullo möjligheterna till energioptimering, från en ekologiskt försvarbar planering av byggnadskapacitet och höjder på hallar via användning av energieffektiva isolerings- och byggmaterial till inredning med miljövänlig belysningsteknologi. Vi kontrollerar med regelbundna intervall våra byggnader avseende hållbarhet inom energi och teknik. Bara på det sättet kan vi uppfylla de höga krav vi själva har ställt upp.

Som logistikföretag är resursbevarande en självklarhet. Det har lång tradition. Därför ser vi till att våra processer håller takt med tiden.

Mål

Att även i framtiden kunna bedriva en hållbar utveckling är det överordnade målet för vårt företag. Nagel-Group har satt upp olika delmål för en hållbar företagsledning som arbetar för en framtidsorienterad och flexibel grundinriktning på verksamheten.

Genom att delta i GS1-initiativet Lean&Green betonar vi ännu en gång hur viktiga företagets miljöåtaganden är för oss. Som medlem av denna icke vinstdrivande organisation förpliktar vi oss att inom fem år minska de logistikrelaterade koldioxidutsläppen med minst 20 procent. Vår åtgärdsplan för att uppnå detta mål har granskats och godkänts av kontrollorganisationen TÜV-Nord. I september 2016 tilldelades Nagel-Group Lean&Green-utmärkelsen för sitt engagemang på miljöområdet.

För Nagel-Group som livsmedelslogistik företag är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Därför ser vi till att våra medarbetare har en hälsosam och säker arbetsmiljö. Genom att förebygga arbetsplatsolyckor undviker vi först och främst mänskligt och socialt lidande. Därför strävar och arbetar Nagel-Group mot målet ”noll olyckor” fram till år 2025.

Här spelar koncernens ekonomiska lönsamhet en viktig roll. I rollen som logistikleverantör inom hela Europa strävar vi efter en meningsfull årlig ökning av avkastningen på försäljningen. En kontinuerlig resultatförbättring ska säkra hållbarheten och prestationsförmågan för både företagets kunder och medarbetare. I våra interna organ, som till exempel ledningssammanträdena och de månatliga resultatsamtalen, optimerar vi våra företagsstrukturer, diskuterar den ekonomiska inriktningen, analyserar resultat och justerar kostnadsstrukturerna.

Detta gör vi bland annat redan idag:

 • Sampaketerar varuflöden
 • utnyttjar lastutrymmet optimalt (utruster med bommar eller skilje väg)
 • undviker att köra tomt så mycket det går
 • kontrollerar regelbundet bränsleförbrukningen i lastbilsflottan
 • tillhandahåller utbildningar och tips om bränslesnålt körsätt
 • använder miljövänliga belysningsalternativ
 • har värmeåtervinning i fastigheterna
 • reducerar avfall och återvinner.

Vill du fråga oss om något? Kontakta oss gärna om du vill ha mer information: sustainability@nagel-group.com

Människan i centrum

Samtidigt tar vi också samhällsansvar. Som tjänsteföretag vet vi hur viktiga människorna är för företagets framgång. Kunder, medarbetare, yngre arbetskraft, affärspartner, konsumenter – överallt är det människorna som gör vårt arbete som företag meningsfullt. Vi vill därför ge ett bidrag så att människor finner stöd i livet genom utbildning, sport och sociala arrangemang. Därför engagerar vi oss särskilt, både inom och utanför Nagel-Group, för följande områden:

 • Främjande av ungdomar och sport
 • samarbete mellan skola och industri
 • vidareutbildning
 • förening av familjeliv och yrkesarbete.

Vad vi gör för framtiden?
Vi agerar förutseende, ansvarsfullt och resursbevarande.

Kvalitet

Kvalitet

Färskhet och kvalitet är de två viktigaste principerna i vårt företag. Därför har livsmedelssäkerhet högsta prioritet för Nagel-Group.

mer

Livsmedelslogistik

Livsmedelslogistik

Väl beprövade processer. Effektiv och genomtänkt planering. Nagel-Group tillhandahåller skräddarsydda lösningar för er livsmedelslogistik.

mer

Om oss som arbetsgivare

Om oss som arbetsgivare

Som ledande leverantör i Europa ger ett jobb hos Nagel-Group många framtidsutsikter som bara är möjliga inom en internationell organisation.

mer