Samtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att optimera och kontinuerligt förbättra vår webbplats. I detta syfte använder vi oss bland annat av Google Analytics. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av kakor. Ytterligare information om kakor framgår av vår dataskyddspolicy. OK Anpassa inställningarnaSamtycke till användning av cookies (kakor) och till datainsamling

Vi använder oss av cookies (kakor) för att göra vår webbplats användarvänligare. Vår dataskyddspolicy är tänkt att säkerställa att du är medveten om att uppgifter samlas in och behandlas på vår webbplats, även genom kakor.
Vi vill att du ska kunna avgöra själv om vi ska få använda oss av sådana cookies som inte är absolut nödvändiga för webbplatsens tekniska funktioner.

Du kan när som helst ändra dina cookies-inställningar.

Ytterligare information framgår av vår dataskyddspolicy.

Klicka här för att aktivera/avaktivera Google Analytics och GoogleAds. Denna cookie hjälper oss att förbättra webbplatsens prestanda.

GoogleAds är baserade på ditt intresse i produkter som visats dig tidigare på andra webbplatser. För detta ändamål sparas cookies som innehåller din IP-adress och dina användningsuppgifter på din dator.
Google AdWords är ett retargeting-verktyg från Google LLC. Verktyget gör det möjligt att visa webbplatsen eller annonserade produkter på Google-söksidan.

Livsmedelslogistik

Open

IT-tjänster – Vägvisare till framtiden


Nagel-Groups banbrytande IT-logistiklösningar möjliggör mätbara tidsbesparingar och kvalitetsvinster. De är flexibla, lätta att förändra och bygga ut och gör information tillgänglig när och var som helst det behövs. Därför är vi redan nu förberedda för att klara era framtida krav.

eLogistics-portalen – ger transparens och skapar synergier

Våra webbaserade program är bekväma att använda både för våra kunder och våra medarbetare, samtidigt som de tillhandahåller snabb och exakt information:

• Fraktspårning på nätet

Med modern spårnings- och uppföljningsprogramvara vet ni som kund alltid var er frakt befinner sig. Samtidigt kan ni se leveransbevis eller på förfrågan få dem för nedladdning. Det bestämmer ni själva.

• Fraktregistrering på nätet

Här i detta särskilt inrättade och naturligtvis skyddade område, kan ni som användare registrera era fraktuppgifter för att till exempel göra transportetiketter med kolli-id eller lastspecifikationer. Genom att göra egna individuella förinställningar kan ni optimera registreringen. Orderfördelningen för frakttransporter sker därmed enhetligt för alla marknader i Europa. Samtliga processer går därigenom fortare och all potential utnyttjas fullt ut.

• Intern trafikbörs – för maximalt med last på returfärden i fjärrtrafik

Vår interna trafikbörs ger den nödvändiga transparensen över alla fjärrfraktsrutter som utfärdas i organisationen samt möjliga anslutningsrutter. På det sättet undviker vi ”tomma kilometer” och får ett optimalt utnyttjande av den insatta kapaciteten.

• Övervakning av arbets-, kör- och vilotider (Dikon)

Vi övervakar att bestämmelserna för förare följs i fordonen under arbetet (körtider, vilotider, raster under körning) samt att kontrollinstrumenten i fordonet används på korrekt sätt. Eventuella avvikelser registreras omedelbart i vårt övervakningssystem (Dikon) och leder i förekommande fall till individuella utbildningsåtgärder för föraren.

Elektroniskt datautbyte - EDI

Med hjälp av elektronisk dataöverföring (EDI) kan vi erbjuda ett nästan gränslöst utbyte av information. EDI är gränssnittet mellan våra stationer, er som kund, mottagaren av er leverans samt övriga partner som är inblandade i processen. Vårt EDI-Clearing-center är centralställe för bekväm och säker mottagning och behandling av era uppgifter. Just nu sker ett dagligt utbyte med kunder och partner av ca 50 000 gränssnittsfiler.

Här förverkligas alla relevanta gränssnitt inom områdena för transport och lagerhantering, från orderfördelning via statusmeddelanden till fakturering.

Vi stöder alla dataformatstandarder som EDIFACT, EANCOM och SAP Idocs, samt individuella format efter önskemål från kunden.

Transportmanagement-Systeme – TMS

För transporthanteringen använder vi en individuell lösning som utvecklats i vårt eget ”programlager” för optimalt stöd till transport- och affärsprocesserna hos Nagel-Group och våra kunder. Vi vidareutvecklar ständigt vårt transporthanteringssystem med nya innovativa produkter, för att även kunna uppfylla framtida krav på logistikprocessen.

Digitaler Lieferschein - DigiLis

Genom att skicka följesedlar digitalt (vi kallar det DigiLis) inom Nagel-Group, går det alltid att få information om var följesedlar finns. Era följesedlar kan också tas emot i PDF-format för vidare behandling. Det garanterar ett felfritt och transparent verifikationsflöde. Dessutom är det resurssnålt eftersom pappersförbrukningen hålls på en minimal nivå.

Equipmentverfolgung - EQM

Våra enheter eller trailere är utrustade med ett telematiksystem som gör att vi

• alltid vet exakt var enheter eller trailere befinner sig

• kan övervaka temperaturförlopp

• dokumenterar när dörrarna öppnas

• märker avvikelser från börtillstånd

• kan informera den ansvarige via larmmeddelanden.

Detta ger säkerhet – särskilt vid längre körsträckor.

Även vid mindre ruttavvikelser i närtrafik är vi alla sändningar på spåret. Både våra egna och våra entrepenörers distributionsfordon är utrustade med mobila dataöverföringsenheter. Därigenom får vi tillgång till

• tidsnära dokumentation från lastningsstationen

• överföring av leveransinformation till vårt spårnings- och uppföljningssystem i närapå realtid

• överföring av order till den mobila dataöverföringsenheten

• lokalisering av fordon.

På detta sätt hittar vi det passande lastutrymmet för varje frakt och får en kostnadsoptimal disposition.

Warehouse Management System – WMS

Även inom lagerområdet har vi transparenta strukturer. Därför har vi för flera år sedan infört pappers- och verifikationslös orderbehandling i våra processer. Tack vara mobila avläsningsenheter som skannrar och handhållen inläsningsutrustning sorteras varan direkt till passande order med hjälp av streckkoden som sitter på förpackningen, vilket gör att fel undviks. Hjärtat i den verifikationslösa lagerstyrningen heter WMS. WMS är ett sedan länge beprövat lagerhanteringssystem som vi själva utvecklat i vårt programlager. Det är särskilt anpassat efter de krav som ställs inom livsmedelslogistik och blir individuellt inställt efter era processer och integreras i processen. Oavsett om vi har hand om ett konventionellt lager eller ett automatiskt höglager för er räkning. WMS är modulärt uppbyggt och förutom en hög parametriseringsgrad finns bland annat följande möjligheter:

Allmänt

• Genomgående processkedja från det att varorna kommer tills det att de lastas

• ständiga framstegs- och kvalitetskontroller (t.ex. provtagningar)

• standardiserat datautbyte oberoende av ERP-systemet

• fullständig integration av mervärdestjänster i processen

• ständig optimering av alla lagerresurser

• omfattande rapporteringsfunktioner

• batchhantering och spårbarhet enligt förordning (EG) 178/2002

• extern kundåtkomst via webbportal (t.ex. beståndsupplysning, inmatning av kundorder).

Lager

• Både kaotisk och dynamisk lagerplatsfördelning i olika lagersystem (t.ex. hylla, block, genomgångskanal) med beaktande av ytterligare kriterier som t.ex. ABC-klassificering, eller instruktioner om definierade temperaturkrav

• flera uppdragsgivare

• definierat förfarande för uttag ur lagret (t.ex. FIFO, FEFO)

• ständig inventering

• beståndsregistrering med beaktande av lager som är i karantän eller blockerade

• hantering av olika lastningshjälpmedel (lastbärare).

Plockning

• Illustration av olika plockningsstrategier som t.ex människa till varan, varan till människa eller plockning i två steg.

• vägoptimerade orderutföranden

• registrering av produktspecifika vikter på artiklarna

• automatisk styrning av påfyllning.

Backoffice – für professionelles Projektmanagement

För att kunna ge bästa service till våra kunder behöver vi en bra uppbackning. Därför har vi i vår backoffice en särskild medarbetargrupp där tyngdpunkten är lagd på följande uppgifter:

• Projektledning

• beslut om att producera själv eller köpa färdigproducerat

• Andra nivåns support

• SAP-inhouse-rådgivning

• SAP individuell utveckling

• analys av interna administrativa förlopp och optimering genom användning av modern programvara.

Contract Logistics

Contract Logistics

Effektiv kontraktlogistik à la Nagel-Group anpassar sig efter era krav och gör era processer snabbare. Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar.

mer

Hållbarhet

Hållbarhet

Vi på Nagel-Group är övertygade om att det är vårt ansvar som företag att behandla människor och natur som oumbärliga partner.

mer

Lediga jobb

Lediga jobb

Följ med oss när vi går vidare mot framtidens livsmedelslogistik. Tillsammans säkrar och stärker vi vår ledande position!

mer