Používame súbory cookie, aby sme vám zabezpečili lepšiu skúsenosť pri surfovaní. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s ukladaním našich súborov cookie. Vyhlásenie o ochrane údajov Skryť upozornenie

ZÁSADY

Nagel-Group patrí medzi popredné európske spoločnosti zaoberajúce sa logistikou v potravinárskom odvetví. Denne tak pomáhame zásobovať čerstvými potravinami viac ako 500 miliónov ľudí v Európe.

Neustále si uvedomujeme našu zodpovednosť voči spolupracovníkom, zákazníkom aj obchodným partnerom. Práve preto podporujeme a presadzujeme zásady zodpovedného riadenia podniku.

Naším cieľom je neustále spĺňať požiadavky a očakávania našich zákazníkov čo možno najkvalitnejším a najspoľahlivejším spôsobom. Neoddeliteľnou súčasťou tejto snahy je úprimné a otvorené zaobchádzanie s našimi zákazníkmi aj pracovníkmi. Vďaka dodržiavaniu etických, spoločenských a ekologických štandardov sme si získali neobmedzenú dôveru našich zákazníkov aj pracovníkov.

Zaväzujeme sa dodržiavať spoločenskú integritu v súlade s platnými zákonmi a zostavili sme etický kódex pre pracovníkov a dodávateľov.

Ten stanovuje povinné štandardy v oblasti kvality, obchodnej etiky a integrity a je záväzný pre celú skupinu spoločností Nagel-Group.

Nasledujúce princípy platia pre všetkých pracovníkov a poskytovateľov služieb spoločnosti Nagel-Group.

Labour Standards

Riadime sa zásadami iniciatívy „Global Compact“ Organizácie spojených národov, ako aj kódexom „ETI Base Code“. Okrem toho dodržiavame zásady vyhlásenia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) z roku 1998 týkajúceho sa základných princípov a práv pri práci („Deklarácia o základných princípoch a právach pri práci“) v súlade s národnými zákonmi a zvyklosťami.

Poskytujeme bezpečné pracovné podmienky s ochranou zdravia, ako aj primeranú pracovnú dobu. Navyše ctíme právo na spolurozhodovanie pri podnikaní, oceňujeme hodnotu zastupovania záujmov a zaručujeme primerané formy mzdového odmeňovania.

Health & Safety

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci je neoddeliteľnou súčasťou všetkých prevádzkových procesov. Naše pracovné prostredie musí byť neustále bezpečné a čisté. Musia sa prísne presadzovať a dodržiavať platné bezpečnostné a hygienické predpisy práce. Aby to bolo možné zaručiť, uplatňujú sa opatrenia a vytvárajú procesy, ktoré minimalizujú mieru nebezpečenstva, úrazov, ako aj negatívnych vplyvov na zdravie.

Vedúci pracovníci musia v tejto oblasti ísť príkladom. Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku sú základným kameňom nášho úspechu v podnikaní.

Business Ethics

Dodržiavanie zákonov a predpisov je pre nás rovnakou samozrejmosťou ako právne náležité a dôveryhodné správanie vo všetkých oblastiach. Prísne odmietame všetky formy korupcie a zaväzujeme sa presadzovať férovú hospodársku súťaž, ako aj voľné trhové hospodárstvo. Svojich obchodných partnerov si vyberáme výlučne podľa objektívnych a hodnotovo neutrálnych kritérií.

Kladieme veľký dôraz na prostredie, ktoré sa vyznačuje otvorenosťou, transparentnosťou, oceňovaním a dôverou. To platí pre zaobchádzanie so spolupracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi, ako aj inými organizáciami a inštitúciami.

Ochrana osobných údajov a údajov, ktoré nám zveria naši zákazníci, je pre nás najcennejším majetkom, a preto aj neoddeliteľnou súčasťou našej podnikateľskej činnosti.

Sustainability

Osvojili sme si spôsob trvalo udržateľného správania sa a sme presvedčení, že je našou povinnosťou ako podniku zaobchádzať s ľuďmi aj prírodou ako s nenahraditeľným partnerom. Snažíme sa o súlad ekonómie a ekológie. Trvalo udržateľné správanie šetrné voči prírodným zdrojom je neoddeliteľne zakódované do DNA nášho rodinného podniku.

V tomto duchu ďalej dôsledne rozvíjame naše vysoké štandardy, aby sme tak dosahovali neustále zvyšovanie kvality životného prostredia aj života ľudí. Pre nás je zelená logistika a sociálna zodpovednosť každodennou praxou.

Continuous Improvement

Aby sme dôsledne plnili naše vysoké nároky v oblasti kvality, neustále pracujeme na zdokonaľovaní našich služieb, štruktúr aj procesov.

Základom tohto procesu neustáleho zlepšovania je know-how a schopnosti každého jedného z našich zamestnancov. Aby sme to zaručili, podporujeme otvorené, komunikatívne a vzájomným rešpektom sa vyznačujúce postupy vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach podniku.

Vyzývame všetkých našich spolupracovníkov, aby nahlásili porušenia zákonov alebo eticko-morálnych princípov úradníkovi na dodržiavanie súladu alebo ombudsmanovi spoločnosti Nagel-Group. Anonymita nahlasujúcej osoby pritom zostane zaručená. Tým spoločnosť Nagel-Group zabráni, aby nahlasujúcej osoby utrpeli ujmu, keď tieto skutočné alebo predpokladané porušenia nahlásia.

Ďalšie informácie

V prípade ďalších otázok alebo potreby ďalších informácií sa obráťte priamo na oddelenie Corporate Legal alebo ombudsmana spoločnosti Nagel-Group. Kontaktné údaje sú uvedené na nasledujúcom prepojení.

Download
Policy