Consimțământ cu privire la utilizarea modulelor cookie pentru colectarea de date

Utilizăm module cookie pentru optimizarea și ameliorarea continuă a site-ului nostru web. În aceste scopuri folosim, printre altele, și Google Analytics. Prin continuarea utilizării acestui site web, vă declarați de acord cu utilizarea modulelor cookie. Informații suplimentare referitoare la modulele cookie sunt disponibile în Declarația de confidențialitate. OK Modificarea setărilorSúhlas s používaním súborov cookie a na získavanie údajov

Naša webová stránka používa cookies na zlepšenie prístupnosti pre používateľov. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má za cieľ zabezpečiť, aby ste boli informovaní o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov, ako aj o používaní súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky.
Chceli by sme vám umožniť, aby ste sa sami rozhodli pre používanie alebo zamietnutie cookies, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technické fungovanie webovej stránky.

Vaše nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Tu kliknite na aktivovanie/deaktivovanie služieb Google Analytics a Google Ads. Tento súbor cookie nám pomáha zvyšovať výkonnosť našej webovej stránky.

Služby Google Ads sa zakladajú na vašom záujme o výrobky, ktoré sa vám predtým zobrazili na iných webových stránkach. Na tento účel sa vo vašom počítači ukladajú súbory cookie, ktoré obsahujú vašu IP adresu a údaje o používaní.
Google AdWords je nástroj online marketingu – retargeting od spoločnosti Google LLC. To umožňuje zobrazenie webovej stránky alebo propagovaných výrobkov vo vyhľadávacej sieti Google.

ZÁSADY

Nagel-Group patrí medzi popredné európske spoločnosti zaoberajúce sa logistikou v potravinárskom odvetví. Denne tak pomáhame zásobovať čerstvými potravinami viac ako 500 miliónov ľudí v Európe.

Neustále si uvedomujeme našu zodpovednosť voči spolupracovníkom, zákazníkom aj obchodným partnerom. Práve preto podporujeme a presadzujeme zásady zodpovedného riadenia podniku.

Naším cieľom je neustále spĺňať požiadavky a očakávania našich zákazníkov čo možno najkvalitnejším a najspoľahlivejším spôsobom. Neoddeliteľnou súčasťou tejto snahy je úprimné a otvorené zaobchádzanie s našimi zákazníkmi aj pracovníkmi. Vďaka dodržiavaniu etických, spoločenských a ekologických štandardov sme si získali neobmedzenú dôveru našich zákazníkov aj pracovníkov.

Zaväzujeme sa dodržiavať spoločenskú integritu v súlade s platnými zákonmi a zostavili sme etický kódex pre pracovníkov a dodávateľov.

Ten stanovuje povinné štandardy v oblasti kvality, obchodnej etiky a integrity a je záväzný pre celú skupinu spoločností Nagel-Group.

Nasledujúce princípy platia pre všetkých pracovníkov a poskytovateľov služieb spoločnosti Nagel-Group.

Labour Standards

Riadime sa zásadami iniciatívy „Global Compact“ Organizácie spojených národov, ako aj kódexom „ETI Base Code“. Okrem toho dodržiavame zásady vyhlásenia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) z roku 1998 týkajúceho sa základných princípov a práv pri práci („Deklarácia o základných princípoch a právach pri práci“) v súlade s národnými zákonmi a zvyklosťami.

Poskytujeme bezpečné pracovné podmienky s ochranou zdravia, ako aj primeranú pracovnú dobu. Navyše ctíme právo na spolurozhodovanie pri podnikaní, oceňujeme hodnotu zastupovania záujmov a zaručujeme primerané formy mzdového odmeňovania.

Health & Safety

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci je neoddeliteľnou súčasťou všetkých prevádzkových procesov. Naše pracovné prostredie musí byť neustále bezpečné a čisté. Musia sa prísne presadzovať a dodržiavať platné bezpečnostné a hygienické predpisy práce. Aby to bolo možné zaručiť, uplatňujú sa opatrenia a vytvárajú procesy, ktoré minimalizujú mieru nebezpečenstva, úrazov, ako aj negatívnych vplyvov na zdravie.

Vedúci pracovníci musia v tejto oblasti ísť príkladom. Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku sú základným kameňom nášho úspechu v podnikaní.

Business Ethics

Dodržiavanie zákonov a predpisov je pre nás rovnakou samozrejmosťou ako právne náležité a dôveryhodné správanie vo všetkých oblastiach. Prísne odmietame všetky formy korupcie a zaväzujeme sa presadzovať férovú hospodársku súťaž, ako aj voľné trhové hospodárstvo. Svojich obchodných partnerov si vyberáme výlučne podľa objektívnych a hodnotovo neutrálnych kritérií.

Kladieme veľký dôraz na prostredie, ktoré sa vyznačuje otvorenosťou, transparentnosťou, oceňovaním a dôverou. To platí pre zaobchádzanie so spolupracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi, ako aj inými organizáciami a inštitúciami.

Ochrana osobných údajov a údajov, ktoré nám zveria naši zákazníci, je pre nás najcennejším majetkom, a preto aj neoddeliteľnou súčasťou našej podnikateľskej činnosti.

Sustainability

Osvojili sme si spôsob trvalo udržateľného správania sa a sme presvedčení, že je našou povinnosťou ako podniku zaobchádzať s ľuďmi aj prírodou ako s nenahraditeľným partnerom. Snažíme sa o súlad ekonómie a ekológie. Trvalo udržateľné správanie šetrné voči prírodným zdrojom je neoddeliteľne zakódované do DNA nášho rodinného podniku.

V tomto duchu ďalej dôsledne rozvíjame naše vysoké štandardy, aby sme tak dosahovali neustále zvyšovanie kvality životného prostredia aj života ľudí. Pre nás je zelená logistika a sociálna zodpovednosť každodennou praxou.

Continuous Improvement

Aby sme dôsledne plnili naše vysoké nároky v oblasti kvality, neustále pracujeme na zdokonaľovaní našich služieb, štruktúr aj procesov.

Základom tohto procesu neustáleho zlepšovania je know-how a schopnosti každého jedného z našich zamestnancov. Aby sme to zaručili, podporujeme otvorené, komunikatívne a vzájomným rešpektom sa vyznačujúce postupy vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach podniku.

Vyzývame všetkých našich spolupracovníkov, aby nahlásili porušenia zákonov alebo eticko-morálnych princípov úradníkovi na dodržiavanie súladu alebo ombudsmanovi spoločnosti Nagel-Group. Anonymita nahlasujúcej osoby pritom zostane zaručená. Tým spoločnosť Nagel-Group zabráni, aby nahlasujúcej osoby utrpeli ujmu, keď tieto skutočné alebo predpokladané porušenia nahlásia.

Ďalšie informácie

V prípade ďalších otázok alebo potreby ďalších informácií sa obráťte priamo na oddelenie Corporate Legal alebo ombudsmana spoločnosti Nagel-Group. Kontaktné údaje sú uvedené na nasledujúcom prepojení.

Download
Policy