Consimțământ cu privire la utilizarea modulelor cookie pentru colectarea de date

Utilizăm module cookie pentru optimizarea și ameliorarea continuă a site-ului nostru web. În aceste scopuri folosim, printre altele, și Google Analytics. Prin continuarea utilizării acestui site web, vă declarați de acord cu utilizarea modulelor cookie. Informații suplimentare referitoare la modulele cookie sunt disponibile în Declarația de confidențialitate. OK Modificarea setărilorSúhlas s používaním súborov cookie a na získavanie údajov

Naša webová stránka používa cookies na zlepšenie prístupnosti pre používateľov. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má za cieľ zabezpečiť, aby ste boli informovaní o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov, ako aj o používaní súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky.
Chceli by sme vám umožniť, aby ste sa sami rozhodli pre používanie alebo zamietnutie cookies, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technické fungovanie webovej stránky.

Vaše nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Tu kliknite na aktivovanie/deaktivovanie služieb Google Analytics a Google Ads. Tento súbor cookie nám pomáha zvyšovať výkonnosť našej webovej stránky.

Služby Google Ads sa zakladajú na vašom záujme o výrobky, ktoré sa vám predtým zobrazili na iných webových stránkach. Na tento účel sa vo vašom počítači ukladajú súbory cookie, ktoré obsahujú vašu IP adresu a údaje o používaní.
Google AdWords je nástroj online marketingu – retargeting od spoločnosti Google LLC. To umožňuje zobrazenie webovej stránky alebo propagovaných výrobkov vo vyhľadávacej sieti Google.

Social Media

Prečo používame sociálne médiá pri našej komunikácii

Informácie, zábava a dialóg. To sú pre nás rozhodujúce aspekty v oblasti sociálnych médií. My ako firma by sme radi poskytovali našim zamestnancom, zákazníkom, partnerom a záujemcom aktuálne správy a novinky v Nagel-Group. Nezáleží na tom, či je to krátka správa, infotext, obrázok alebo video – chceme sa podeliť o naše príbehy s používateľmi. Na našich kanáloch sociálnych médií vás informujeme o podujatiach, novinkách vo firme, trendoch, veľtrhoch, novinkách z oblasti kariéry a mnohých ďalších témach. Údržbu a pridávanie správ v kanáloch a komunikáciu v mene Nagel-Group majú na starosti výhradne osoby zodpovedné za podnikovú komunikáciu.

Tešíme sa na zaujímavé dialógy a napínavú výmenu názorov. Pritom kladieme veľký dôraz na úctivé a priateľské správanie pri vzájomnej komunikácii. Konajte čestne a konajte vždy v rámci platných zákonov.

Ak máte pochybnosti alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať. Corporate Marketing/PR predstavuje váš kontaktný bod. +49 5423 960 0 / socialmedia@nagel-group.com

Náš sprievodca pre zamestnancov

V ďalšom texte by sme radi odovzdali našim zamestnancom niekoľko pokynov pri používaní sociálnych médií. Používanie sociálnych médií je výlučne súkromné konanie, pri ktorom platí právo na slobodu prejavu. Aj v tomto prípade však starostlivo kontrolujte svoje aktivity na osobných sieťach, keď sa budete vyjadrovať k obchodným témam. Buďte si vedomí svojho postavenia v diskusiách, príspevkoch alebo ďalších aktivitách, ktoré súvisia s vašimi súkromnými účtami a príslušným podnikom.

Účelom tohto sprievodcu je podporovať vás pri vašich aktivitách v oblasti sociálnych médií a pomôcť vám v prípade nejasností.

1. V skutočnom aj vo virtuálnom svete platí: Nemali by ste o sebe prezrádzať žiadne citlivé údaje.

Ako zamestnanci získate prístup k informáciám, ktoré nie sú určené pre externé osoby.

Aj na internete platí pracovnoprávne regulovaná povinnosť mlčanlivosti.

2. Chráňte svoju súkromnú sféru. Premyslite si, čo o sebe zverejníte.

Do vašej sociálnej siete môžu patriť aj nesúkromné kontakty. Majte to na pamäti, keď o sebe zverejňujete informácie.

3. Pamätajte na dlhodobý efekt informácií v sieti.

Všetko, čo zverejníte na internete, tam už zostane. Keď raz niečo uverejníte, zvrátiť to je väčšinou nemožné. Pri každej akcii za sebou zanechávate stopy. Preto si vopred premyslite, aké následky môže mať konkrétne vyjadrenie pre vás osobne alebo vášho zamestnávateľa.

4. Keď prispievate na stránky Nagel-Group, ocenili by sme, aby ste sa podpisovali ako zamestnanci, aby sa váš názor dal lepšie zaradiť k spoločnosti Nagel-Group.

Čitatelia si budú môcť lepšie zaradiť prehlásenia o Nagel-Group, súvisiacich podnikoch, partneroch alebo okolnostiach na trhu, keď sa predstavíte ako zamestnanec Nagel-Group. Váš názor sa tak dá priradiť názornejšie.

5. Úctivé správanie je dôležité pre všetkých.

Nagel-Group kladie veľký dôraz na čestnú spoluprácu a úctivé správanie voči konkurentom, zamestnancom a kolegom. Diskriminácia, výsmech a protiprávny obsah nie sú na mieste ani pri používaní sociálnych médií. Preto žiadame od každého pridávať iba úctivé príspevky.

6. Priateľská a férová komunikácia umožňuje kvalifikovanú výmenu.

Priateľská a čestná spolupráca je dôležitá pre nás všetkých. Práve vo virtuálnom svete odporúčame voliť vhodnú formuláciu. Vždy si premyslite, či by ste to isté povedali druhej strane aj osobne.

7. Vo vlastnom záujme rešpektujte vo vašich vyjadreniach platné zákony.

Aj na internete dodržujte platné zákony, napríklad o ochrane údajov, autorskom práve alebo uchovávaní firemných tajomstiev.

8. Pri otváraní súborov postupujte obozretne.

Na internete narazíte na množstvo súborov, programov, fotiek a videí. Tieto môžu obsahovať vírusy alebo iné nebezpečenstvá. Všímajte si zdroj a udržujte svoj bezpečnostný softvér neustále v aktuálnom stave.

Naše prezentácie na sociálnych médiách