Consimțământ cu privire la utilizarea modulelor cookie pentru colectarea de date

Utilizăm module cookie pentru optimizarea și ameliorarea continuă a site-ului nostru web. În aceste scopuri folosim, printre altele, și Google Analytics. Prin continuarea utilizării acestui site web, vă declarați de acord cu utilizarea modulelor cookie. Informații suplimentare referitoare la modulele cookie sunt disponibile în Declarația de confidențialitate. OK Modificarea setărilorSúhlas s používaním súborov cookie a na získavanie údajov

Naša webová stránka používa cookies na zlepšenie prístupnosti pre používateľov. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má za cieľ zabezpečiť, aby ste boli informovaní o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov, ako aj o používaní súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky.
Chceli by sme vám umožniť, aby ste sa sami rozhodli pre používanie alebo zamietnutie cookies, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technické fungovanie webovej stránky.

Vaše nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Tu kliknite na aktivovanie/deaktivovanie služieb Google Analytics a Google Ads. Tento súbor cookie nám pomáha zvyšovať výkonnosť našej webovej stránky.

Služby Google Ads sa zakladajú na vašom záujme o výrobky, ktoré sa vám predtým zobrazili na iných webových stránkach. Na tento účel sa vo vašom počítači ukladajú súbory cookie, ktoré obsahujú vašu IP adresu a údaje o používaní.
Google AdWords je nástroj online marketingu – retargeting od spoločnosti Google LLC. To umožňuje zobrazenie webovej stránky alebo propagovaných výrobkov vo vyhľadávacej sieti Google.

Podnik

Open

Trvalo udržateľný rozvoj – zodpovednosť za ľudí a životné prostredie


Spoločnosť Nagel-Group, ako rodinný podnik, sleduje podnikateľskú politiku orientovanú na budúcnosť. Cestu, ktorá zjednocuje udržateľné činnosti, a preto vydrží skúšku časom.

V spoločnosti Nagel-Group sme presvedčení o tom, že našou povinnosťou ako podniku je zaobchádzať s ľuďmi a prírodou ako s nenahraditeľným partnerom. Snažíme sa o súlad ekonómie a ekológie. Týmto spôsobom definujeme šetrenie zdrojov pri vykonávaní služieb našim zákazníkom ako základný princíp nášho konania. V tomto duchu ďalej dôsledne rozvíjame naše vysoké štandardy. Tieto prinášajú neustále zlepšenia pre ľudí a životné prostredie. Green Logistics a sociálna zodpovednosť nie sú pre nás žiadnymi lacnými frázami, ale skutočnou praxou.

ZNU - Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung [Centrum pre trvalo udržateľné riadenie podniku]

Nagel-Group je od roku 2015 partnerským podnikom ZNU – Centrum pre trvalo udržateľné riadenie podniku. Centrum ZNU je aplikačne orientovaný výskumný inštitút na hospodárskej fakulte univerzity Witten/Herdecke. Ako dlhodobá iniciatíva v oblasti hospodárstva a vedy pracuje toto centrum v oblastiach výskumu, výcviku, ďalšieho vzdelávania, konferencií na tom, aby vedúci pracovníci dneška a zajtrajška pochopili trvalo udržateľný rozvoj a nadchli sa pre príležitosti trvalo udržateľného riadenia podniku.

Technológie šetrné k životnému prostrediu a zdrojom

Dôsledne vsádzame na spájanie tovarových tokov a na technológie šetriace životné prostredie a zdroje. Platí to samozrejme aj pre vozový park: Spotreba palív je v oblasti logistiky nielen významným faktorom z hľadiska nákladov, ale má výrazný vplyv aj na produkciu emisií. Pravidelné kontroly spotreby a podpora jazdenia optimalizovaného na úsporu paliva sú v našej spoločnosti etablované už dlho. Okrem toho vždy využívame najnovšie technológie vedúcich výrobcov úžitkových vozidiel. Nízka spotreba a malé hodnoty emisií sú pre nás mimoriadne dôležitými kritériami pri obstarávaní. Medzi naše požiadavky patrí tiež vybavenie pneumatikami s optimalizovaným valivým odporom.

Aj v oblasti nehnuteľností naplno využívame potenciál na optimalizáciu spotreby energie. Počnúc ekologickým zmysluplným plánovaním kapacít budov a výšok hál, cez použitie energeticky efektívnych izolačných a stavebných materiálov až po použitie ekologickej osvetľovacej technológie. Pre udržateľné výsledky kontrolujeme techniku budovy v pravidelných intervaloch. Len tak môžeme plniť naše vlastné vysoké požiadavky.

Šetrenie zdrojov je pre nás ako logistickú firmu samozrejmosťou. Má to dlhú tradíciu. Preto sa staráme o to, aby naše procesy neustále držali krok s dobou.

Ciele

Hlavným cieľom našej spoločnosti je, aby sme zostali pripravení na budúcnosť. Pre trvalo udržateľné riadenie podniku si skupina Nagel stanovila rôzne čiastkové ciele zamerané na základnú prípravu orientovanú na budúcnosť a flexibilitu.

Našou účasťou na iniciatíve GS1 Lean&Green znovu zdôrazňujeme záväzky nášho podniku voči životnému prostrediu. Ako člen neziskovej iniciatívy sa zaväzujeme v priebehu piatich rokov znížiť emisie CO2 v súvislosti s logistikou o minimálne 20 percent. Náš akčný plán na dosiahnutie tohto cieľa bol skontrolovaný a schválený spoločnosťou TÜV-Nord. Za angažovanosť vo veciach životného prostredia bola firma Nagel-Group v septembri 2016 vyznamenaná cenou Lean&Green Award.

Pre Nagel-Group ako potravinovú logistickú spoločnosť sú zamestnanci tým najvyšším aktívom. Preto poskytujeme našim zamestnancom zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Predchádzanie pracovným úrazom znamená v prvom rade predchádzať utrpeniu ľudí a spoločnosti. Spoločnosť Nagel Group chce preto dosiahnuť cieľ „nulových nehôd“ do roku 2025.

Hospodárnosť skupiny Nagel pritom hrá dôležitú úlohu. Ako poskytovateľ logistických služieb činný po celej Európe sa usilujeme o rozumné, každoročne zvyšovanie ziskovosti. Neustále zlepšovanie výsledkov by malo zaistiť pripravenosť na budúcnosť a výkonnosť pre zákazníkov a pracovníkov spoločnosti. Na interných grémiách, zasadaniach vedúcich pracovníkov či mesačných poradách o výsledkoch sa optimalizujú štruktúry spoločnosti, diskutuje sa o nastavení hospodárskej politiky, analyzujú sa výsledky a prispôsobujú sa štruktúry nákladov.

To robíme okrem iného už dnes:

 • Spájanie tokov tovaru
 • Optimálne vyťaženie nákladných priestorov (nákl. vozidlá s dvomi poschodiami / viackomorové vozidlá)
 • Predchádzanie prázdnym kilometrom
 • Pravidelné kontroly spotreby nášho vozového parku
 • Školenia a pokyny pre jazdenie optimalizované na úsporu paliva
 • Ekologické koncepty osvetlenia
 • Spätné získavania tepla v nehnuteľnostiach
 • Redukcia odpadov a recyklácia

Máte nejaké ďalšie otázky? Radi vám poskytneme ďalšie informácie: sustainability@nagel-group.com

Človek v stredobode pozornosti

Súčasne preberáme spoločenskú zodpovednosť. Ako poskytovateľ služieb vieme, ako veľmi sú ľudia dôležití pre úspech našej spoločnosti. Zákazníci, zamestnanci, mladé talenty, obchodní partneri, spotrebitelia – všade sú ľudia, ktorí dávajú zmysel našej existencii. Chceme preto prispieť tomu, aby mali ľudia podporu v oblasti vzdelávania, športu a sociálnych inštitúcií. V rámci spoločnosti Nagel-Group aj mimo nej, sa angažujeme najmä v týchto oblastiach:

 • Šport a podpora mládeže
 • Spolupráca medzi školami a spoločnosťami
 • Ďalšie vzdelávanie
 • Zlučiteľnosť rodiny a zamestnania

Čo robíme pre budúcnosť?
Konáme starostlivo, zodpovedne a s ohľadom na zdroje

Kvalita

Kvalita

Čerstvosť a kvalita sú v našom podniku alfou a omegou. Preto má bezpečnosť potravín v spoločnosti Nagel-Group najvyššiu prioritu.

viac

Logistika potravín

Logistika potravín

Mnohokrát osvedčené procesy. Efektívne plánovanie. Spoločnosť Nagel-Group vám ponúka recepty šité na mieru pre vašu logistiku potravín.

viac

My ako zamestnávateľ

My ako zamestnávateľ

Ako vedúci poskytovateľ v Európe spoločnosť Nagel-Group otvára mnohé perspektívy, ktoré sú možné až v medzinárodnej organizácii.

viac