Consimțământ cu privire la utilizarea modulelor cookie pentru colectarea de date

Utilizăm module cookie pentru optimizarea și ameliorarea continuă a site-ului nostru web. În aceste scopuri folosim, printre altele, și Google Analytics. Prin continuarea utilizării acestui site web, vă declarați de acord cu utilizarea modulelor cookie. Informații suplimentare referitoare la modulele cookie sunt disponibile în Declarația de confidențialitate. OK Modificarea setărilorSúhlas s používaním súborov cookie a na získavanie údajov

Naša webová stránka používa cookies na zlepšenie prístupnosti pre používateľov. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má za cieľ zabezpečiť, aby ste boli informovaní o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov, ako aj o používaní súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky.
Chceli by sme vám umožniť, aby ste sa sami rozhodli pre používanie alebo zamietnutie cookies, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technické fungovanie webovej stránky.

Vaše nastavenia cookies môžete kedykoľvek zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Tu kliknite na aktivovanie/deaktivovanie služieb Google Analytics a Google Ads. Tento súbor cookie nám pomáha zvyšovať výkonnosť našej webovej stránky.

Služby Google Ads sa zakladajú na vašom záujme o výrobky, ktoré sa vám predtým zobrazili na iných webových stránkach. Na tento účel sa vo vašom počítači ukladajú súbory cookie, ktoré obsahujú vašu IP adresu a údaje o používaní.
Google AdWords je nástroj online marketingu – retargeting od spoločnosti Google LLC. To umožňuje zobrazenie webovej stránky alebo propagovaných výrobkov vo vyhľadávacej sieti Google.

Logistika potravín

Open

IT služby – cesta budúcnosti


Priekopnícke riešenia v oblasti informačnej logistiky spoločnosti Nagel-Group vám umožňujú dosiahnuť merateľnú úsporu času a vyššiu kvalitu. Sú flexibilné, upraviteľné, rozšíriteľné a poskytujú informácie kedykoľvek a kdekoľvek. Už dnes sme tak pripravení na vaše budúce požiadavky.

eLogistics Portal – ponúka transparentnosť, vytvára synergie

Naše internetové aplikácie ponúkajú našim zákazníkom a zamestnancom pohodlnú ovládateľnosť a súčasne zaručujú rýchle informácie, ktoré sú presne prispôsobené:

• Sledovanie zásielok na internete

Pomocou moderného softvéru na sledovania a trasovanie viete ako zákazník vždy, kde sa nachádza vaša zásielka. Súčasne si môžete prezerať dodacie listy alebo si ich môžete na želanie prevziať. Toto rozhodnutie je len na vás.

• Zaznamenávanie údajov o zásielke na internete

Ako používateľ môžete v oblasti, ktorá je vytvorená špeciálne pre vás a ktorá je samozrejme bezpečná, zaznamenávať údaje o zásielke a napríklad vytvárať NVE etikety a nakladacie listy. Vďaka individuálnym preddefinovaným nastaveniam môžete optimalizovať zaznamenávanie. Objednávky pre dopravné zásielky sa tak realizujú jednotne pre všetky trhy v Európe. Zrýchľujú sa tak všetky procesy a naplno sa využívajú potenciály.

• Interná výmena prepravy – pre maximálne spätné nakládky v diaľkovej preprave

Naša interná výmena prepravy poskytuje potrebný prehľad o všetkých vykonaných diaľkových prepravách, ako aj možných prípojných jazdách. Dochádza k minimalizácii nevyťažených kilometrov a optimálnemu využitiu použitých kapacít.

• Monitorovanie pracovného času, doby jazdy a doby prestávok (Dikon)

Počas práce našich vodičov sledujeme dodržiavanie predpisov, ktoré pre nich platia (doba jazdy, doba prestávok, prerušenie jazdy), ako aj správnej manipulácie s monitorovacími prístrojmi vo vozidle. Odchýlky v našom monitorovacom systéme (Dikon) včas rozpoznáme a z výsledkov kontrol čerpáme pri individuálnych školeniach vodičov.

Elektronická výmena údajov – EDI

Použitím elektronickej výmeny údajov (EDI) vám ponúkame takmer neobmedzenú výmenu informácií. EDI vytvára rozhranie medzi našimi lokalitami, vami, príjemcom vašich zásielok a ďalšími procesnými partnermi. Náš systém EDI Clearing Center je centrálnym miestom pre pohodlný príjem a bezpečné spracovanie vašich údajov. V súčasnosti sa denne vymieňa 50 000 súborov medzi zákazníkmi a partnermi.

Realizujú sa všetky relevantné rozhrania v oblasti riadenia prepravy a riadenia skladu, od objednávky cez hlásenie stavu až po faktúru.

Podporované sú všetky štandardy pre údajové formáty, ako napr. EDIFACT, EANCOM alebo SAP IDocs, ako aj individuálne formáty na želanie zákazníka.

Systémy riadenia dopravy – TMS

Čo sa týka riadenia dopravy, používame naše vlastné softvérové riešenie, na optimálnu podporu dopravných a obchodných procesov spoločnosti Nagel-Group a našich zákazníkov. Náš systém TMS neustále zdokonaľujeme použitím nových inovácií, aby sme dokázali plniť aj budúce požiadavky na logistické procesy.

Digitálny dodací list – DigiLis

Vďaka digitálnemu odosielaniu dodacích listov v rámci spoločnosti Nagel-Group, ktoré nazývame DigiLis, sa kedykoľvek sprístupní informácia o mieste dodacieho listu. Vaše individuálne dodacie listy môžete prijímať vo formáte PDF a môžete ich ďalej upravovať. To zaručuje bezchybný a transparentný tok dokladov. Okrem toho sa tým minimalizuje spotreba papiera a šetria sa zdroje.

Sledovanie zariadení – EQM

Naše prívesy sú vybavené telematickým systémom, ktorý nám umožňuje:

• kedykoľvek identifikovať presnú polohu prívesov,

• monitorovať priebeh teploty,

• dokumentovať dobu otvárania dverí,

• rozpoznať odchýlky od požadovaného stavu,

• informovať zodpovedné osoby o výstražných hláseniach.

Zaručuje sa tak bezpečnosť, najmä pri dlhších trasách.

Aj pri menších vzdialenostiach pri doprave na kratšie vzdialenosti monitorujeme každú zásielku. Naše vlastné rozvážacie vozidlá, ako aj rozvážacie vozidlá našich zmluvných partnerov, sú vybavené prístrojmi MDE. Takto získame prístup k týmto informáciám:

• Aktuálna dokumentácia nakladacej stanice

• Sprostredkovanie zasielaných informácií v kvázi reálnom čase do nášho sledovacieho systému

• Prenos zákaziek do prístroja MDE

• Lokalizovanie vozidiel

Týmto spôsobom nájdeme pre každú zásielku vhodný skladovací priestor pre dispozíciu optimalizovanú z hľadiska nákladov.

Systém riadenia skladu (Warehouse Management System – WMS)

Aj v oblasti skladov vsádzame na priehľadné konštrukcie. Preto sme pred mnohými rokmi do našich procesov zaviedli bezpapierovú, bezdokladovú realizáciu objednávok. Vďaka mobilným čítačkám, ako sú napr. skenery alebo počítače do vrecka, sa tovar priradí vhodnej objednávke prostredníctvom vlastného čiarového kódu na balíku. Chyby sú vylúčené. Srdcom bezdokladového riadiaceho systému skladu je WMS. Systém riadenia skladu (WMS) vyvinutý naším softvérovým oddelením a odskúšaný počas mnohých rokov je špeciálne šitý na mieru pre požiadavky v oblasti logistiky potravín a je individuálne prispôsobený na ich procesy a integrovaný do procesov. Je úplne jedno, či pre vás prevádzkujeme bežný alebo automatický výškový regálový sklad. WMS má modulovú štruktúru a ponúka vďaka vysokému stupňu parametrizácie nasledujúce možnosti:

Všeobecne

• Spojitý reťazec procesov od príjmu tovaru až po naloženie

• Permanentná kontrola priebehu a kvality (napr. odber vzoriek)

• Štandardizovaná výmena údajov nezávisle od systému ERP

• Úplná integrácia procesov služieb pridanej hodnoty

• Permanentná optimalizácia všetkých skladových zdrojov

• Rozsiahle funkcie hlásenia

• Správa dávok a sledovateľnosť podľa nariadenia (ES) č. 178/2002

• Externý prístup zákazníkov cez webový portál (napr. informácie o stave, zadávanie objednávok zákazníkov)

Sklad

• Chaotické, ako aj dynamické priradenie skladového miesta v rôznych skladovacích systémoch (napr. regál, blok, regálový rad pre prietokové skladovanie) pri zohľadnení ďalších kritérií, ako napr. klasifikácia ABC alebo zadanie definovaných požiadaviek na teplotu

• Možnosť využitia viacerými používateľmi

• Definované zhromažďovanie objednávok (napr. FIFO, FEFO)

• Permanentná inventúra

• Riadenie zásob pri zohľadnení stavu karantény a blokovania

• Správa rôznych nakladacích pomôcok (nosiče)

Vychystávanie

• Zobrazenie rôznych spôsobov vychystávania, ako napr. obsluha k tovaru (man to goods), tovar k obsluhe (goods to man) alebo dvojkrokové vychystávanie

• Spracovanie objednávok s optimalizovanou cestou

• Registrácia hmotností tovarov špecifických pre dané výrobky

• Automatické riadenie zásobovania

Back office – pre profesionálne riadenie projektu

Pre najlepšie služby pre našich zákazníkov potrebujeme dobré zabezpečenie. Preto v back office používame motivovaný tím zamestnancov s nasledujúcim zameraním:

• Riadenie projektu

• Rozhodnutia o uprednostnení využitia vlastných zdrojov pred externými (make or buy)

• Podpora na 2. úrovni

• Konzultácie pre vnútropodnikový systém SAP

• Individuálny vývoj SAP

• Analýza interných administratívnych procesov a optimalizácia použitím moderného softvéru

Contract Logistics

Contract Logistics

Efektívna zmluvná logistika od spoločnosti Nagel-Group sa prispôsobí vašim požiadavkám a zrýchli vaše procesy. Ponúkame vám recepty šité na mieru.

viac

Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

V spoločnosti Nagel-Group sme presvedčení o tom, že našou povinnosťou ako podniku je zaobchádzať s ľuďmi a prírodou ako s nenahraditeľným partnerom. Pre našu budúcnosť.

viac

Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Pridajte sa k nám a zažite s nami nové štandardy v oblasti logistiky potravín. Zabezpečme a rozšírme našu pozíciu vedúcej spoločnosti na trhu spoločne.

viac