Utilizăm cookies, pentru a vă putea oferi o experienţă online mai bună. Prin utilizarea paginii noastre web, vă declaraţi de acord cu utilizarea cookies. Declaraţia privind protecţia datelorAscundere notă

Companii

Open

Sustenabilitatea – Responsabilitate pentru oameni şi mediu


În calitatea sa de întreprindere de familie, Nagel-Group urmăreşte la nivelul companiei o politică orientată către viitor. O cale care integrează sustenabilitatea, asigurându-şi astfel succesul pe termen lung.

Nagel-Group are convingerea că tratarea oamenilor şi a mediului ca parteneri indispensabili reprezintă una dintre responsabilităţile noastre. Din acest motiv, aducem laolaltă economia şi ecologia. Astfel, conservarea resurselor în cadrul serviciilor pe care le asigurăm clienţilor noştri reprezintă principiul de bază al acţiunilor noastre. Conştientizând acest fapt, continuăm să ne dezvoltăm consecvent standardele ridicate. Fiindcă acestea aduc îmbunătăţiri constante pentru oameni şi pentru mediu. Green Logistics şi responsabilitatea socială nu reprezintă pentru noi un simplu subiect de declaraţii, ci fapte de viaţă.

ZNU - Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung [Centrul pentru Management Sustenabil al Companiilor]

Grupul Nagel este din 2015 companie parteneră a ZNU - Centrul pentru Management Sustenabil al Companiilor ZNU este un institut de cercetare orientat pe aplicaţii din cadrul Facultăţii Economice a Universităţii Witten/Herdecke. Ca iniţiativă sustenabilă a economiei şi ştiinţei, aceasta funcţionează în domeniile: cercetare, predare, formare, conferinţe privind sustenabilitatea pentru cadrele de conducere de astăzi şi de mâine, în vederea unui bun management sustenabil al companiilor.

Tehnologii cu respect pentru mediu şi resurse

Ne concentrăm constant pe unificarea fluxurilor de marfă şi pe aplicarea de tehnologii care să asigure protejarea mediului şi conservarea resurselor. Acest lucru este valabil şi pentru parcul auto: În cadrul branşei logistice, consumul de carburant nu este numai un important factor de costuri, ci influenţează în mod hotărâtor şi emisiile generate. Am introdus de mult controale regulate ale consumului şi încurajăm practicarea unui stil de condus care să optimizeze consumul de carburant. În plus, utilizăm întotdeauna cele mai noi standarde de dezvoltare ale celor mai importanţi producători de vehicule. Consumul şi emisiile reduse reprezintă pentru noi importante criterii de achiziţie. Dotarea standard cu cauciucuri cu rezistenţă optimizată la rulare este o altă cerinţă importantă.

Şi în domeniul imobiliar exploatăm la maxim potenţialul de optimizare energetică: Începând cu proiectarea judicioasă din punct de vedere ecologic a capacităţii clădirilor şi înălţimii halelor, ajungând la utilizarea de materiale izolante şi de construcţie eficiente din punct de vedere energetic şi până la utilizarea unor tehnologii de iluminare ecologice. Pentru obţinerea unor rezultate durabile, toate instalaţiile din clădiri sunt verificate din punct de vedere energetic la intervale regulate. Doar în acest fel putem asigura respectarea standardelor înalte pe care ni le-am impus.

Pentru o companie logistică aşa cum suntem noi, conservarea resurselor reprezintă un lucru de la sine înţeles. Avem o lungă tradiţie în acest sens. De aceea, avem grijă ca procesele noastre să rămână în pas cu spiritul timpului.

Goluri

Obiectivul principal al companiei noastre este să rămânem sustenabili pe viitor. Pentru un management sustenabil al companiei, Nagel Group a stabilit diferite obiective parțiale care stau la baza unei dezvoltări orientată spre viitor și caracterizată de flexibilitate.

Udział Grupy Nagel w inicjatywie GS1 został wyróżniony przez Lean&Green — organizację non-profit, do której przynależność zobowiązuje nas do redukcji emisji CO2 związanych z logistyką o co najmniej 20% w ciągu pięciu lat. Przyjęty przez nas plan działań prowadzących do osiągnięcia założonego celu został zweryfikowany i dopuszczony przez instytut TÜV-Nord. Za zaangażowanie na rzecz środowiska Grupa Nagel została we wrześniu 2016 r. wyróżniona nagrodą Lean&Green Award.

Nagel-Group dorește să se dezvolte pentru actualii angajați, precum și pentru potențialii angajați și să stabilească o cultură îmbunătățită continuu a companiei. În acest scop, Nagel-Group realizează la intervale regulate de timp sondaje la nivel de grup pentru angajați. Prin colaborarea cu institutul Great Place to Work, ne bazăm pe un parter puternic și cu experiență. Mulțumită feedback-urilor angajaților, Nagel-Group poate afla ce anume îi încântă pe aceștia în cadrul companiei, ce anume îi preocupă și, în special, unde văd un potențial de îmbunătățire și poate lucra corespunzător acestor feedback-uri. Nagel-Group își stabilește obiectivul de a crește atractivitatea angajatorului și mulțumirea care reiese din sondaj și să consolideze o cultură stabilă. Dorim să îmbunătățim continuu măsurătorile la indexul GPTW.

De aceea, economia Nagel Group joacă un rol important. În calitate de prestator activ de servicii logistice la nivel european, aspirăm la o creștere anuală semnificativă a cifrei de afaceri. O îmbunătățire continuă a rezultatelor trebuie să asigure sustenabilitate și performanță pentru clienții și angajații companiei. În consiliile interne, precum conferințele de management sau în cadrul întrunirilor pentru discutarea rezultatelor sunt optimizate structurile companiei, discutate creșterile economice, analizate rezultatele și adaptate structurile de cost.

Iată ce facem deja actualmente, printre multe altele:

 • Unificarea fluxurilor de marfă
 • Exploatarea optimă a spaţiului de încărcare (camioane cu dublu etaj / cu mai multe compartimente)
 • Evitarea în cea mai mare măsură posibilă a deplasărilor fără încărcătură
 • Controale regulate ale consumului pentru flota noastră de camioane
 • Instructaje şi indicaţii pentru un stil de condus care să optimizeze consumul de carburant
 • Concepte de iluminare ecologice
 • Recuperarea căldurii în imobile
 • Reducerea generării de deşeuri şi reciclare

Mai aveţi întrebări? Vă stăm la dispoziţie pentru informaţii suplimentare: sustainability@nagel-group.com

Omul ca punct central de interes

Ne asumăm totodată şi responsabilităţi sociale. În calitate de prestator de servicii, cunoaştem foarte bine importanţa oamenilor pentru succesul companiei. Clienţi, angajaţi, tineri în curs de instruire, parteneri de afaceri, consumatori - peste tot, oamenii sunt cei care justifică existenţa noastră ca întreprindere. De aceea, dorim să ne aducem propria contribuţie la susţinerea oamenilor prin educaţie, sport şi instituţii sociale. Atât în interiorul cât şi în afara Nagel-Group, ne implicăm în special în următoarele domenii:

 • Promovarea sportului şi a tineretului
 • Cooperarea între şcoală şi companiile economice
 • Perfecţionarea profesională
 • Reconcilierea vieţii familiale cu viaţa profesională

Ce facem pentru viitor?
Acţionăm preventiv, responsabil şi eficient în ceea ce priveşte utilizarea resurselor

Calitate

Calitate

Prospeţimea şi calitatea sunt pentru noi esenţiale. Din acest motiv siguranţa alimentelor are prioritate absolută în cadrul Nagel-Group.

mai mult

Logistica produselor alimentare

Logistica produselor alimentare

Procese de o calitate dovedită în multiple situaţii. Planificare eficientă. Nagel-Group vă serveşte „reţete“ personalizate pentru logistica produselor alimentare.

mai mult

Noi ca angajator

Noi ca angajator

Fiind unul dintre principalii prestatori de servicii logistice din Europa Nagel-Group deschide numeroase perspective, care sunt posibile numai într-o organizaţie internaţională.

mai mult