Zgoda na wykorzystywanie plików cookie w celu gromadzenia danych

Pliki cookie wykorzystujemy do optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej strony internetowej. Do tego celu używamy między innymi Google Analytics. Korzystając dalej z tej strony użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności. OK Dostosuj ustawieniaZgoda na wykorzystywanie plików cookie i na gromadzenie danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z niej przez użytkownika. Celem naszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o gromadzeniu i przetwarzaniu danych, również z wykorzystaniem plików cookie na naszej stronie internetowej.
Użytkownik sam może podjąć decyzję o stosowaniu lub zablokowaniu plików cookie, które nie są bezwzględnie konieczne do obsługi technicznych funkcji strony internetowej.

Ustawienia plików cookie można zmienić w dowolnym momencie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Kliknij tutaj, aby włączyć/wyłączyć Google Analytics i Google Ads. Ten plik cookie pomaga nam poprawić efektywność naszej strony internetowej.

GoogleAds korzystają z danych na temat zainteresowania użytkownika produktami wcześniej wyświetlanymi na innych stronach internetowych. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie zawierające jego adres IP i dane na temat użytkowania.
Google AdWords to narzędzie do retargetowania firmy Google LLC. Umożliwia ono wyświetlanie strony internetowej lub reklamowanych produktów w wyszukiwarce Google.

POLITYKA

Nagel-Group jest jedną z wiodących firm logistycznych w branży spożywczej. Mamy swój udział w codziennym zaopatrzeniu ponad 500 mln osób w Europie w świeże produkty spożywcze.

Ciągle jesteśmy świadomi odpowiedzialności w stosunku do pracowników, klientów jak i partnerów biznesowych. Dlatego wyznajemy podstawy odpowiedzialnego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Naszym celem jest spełnianie wymagań i oczekiwań naszych klientów każdego dnia zapewniając maksymalną jakość i niezawodność. Nieodzowne jest przy tym uczciwe i poprawne traktowanie naszych klientów. Zachowanie standardów etycznych, biznesowych i ekologicznych jest podstawą nieograniczonego zaufania naszych klientów i pracowników.

Zobowiązujemy się do integralności biznesowej w zgodzie z obowiązującym prawem i stworzyliśmy kodeks zachowań dla pracowników i dostawców.

Ustanawia on obowiązujące standardy jakości, etyki biznesowej i integralności i obowiązuje dla całej Grupy Nagel.

Poniższe pryncypia dotyczą wszystkich pracowników i usługodawców Grupy Nagel

Labour Standards

Orientujemy się według zasad „Global Compact“ ONZ oraz „ETI Base Code“. Dodatkowo respektujemy zasady oświadczenie uzgodnionego w 1998 roku International Labour Organisation (ILO) dotyczącego podstawowych zasad i praw podczas pracy („Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work“) w porozumieniu z krajowymi ustawami i zwyczajami.

Dbamy o bezpieczne i zdrowe warunki pracy, czasy pracy zgodne z umowami. Dodatkowo przestrzegamy prawa wolności zgromadzeń, cenimy wartość reprezentowania interesów i zapewniamy stosowne wynagrodzenie.

Health & Safety

Zasady BHP są integralną częścią składową wszystkich procesów roboczych. Nasze otoczenie robocze powinno być zawsze bezpieczne i czyste. Należy ściśle wdrażać i przestrzegać zasad BHP. Aby to zapewnić, podejmowane są środki i projektowane są procesy minimalizujące zagrożenia, wypadki oraz negatywne wpływy na zdrowie.

W tym obszarze kierownictwo pełni wyjątkową funkcję przykładną. Bezpieczeństwo i zdrowie na stanowisku pracy są podstawą sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Etyka biznesu

Business Ethics

Przestrzeganie prawa i przepisów jest dla tak samo oczywiste jak zachowanie zgodnie z prawem i pełne zaufania we wszystkich obszarach. Zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy korupcji i zobowiązujemy się do uczciwej konkurencji oraz wolnego rynku. Naszych partnerów dobieramy wyłącznie według obiektywnych i neutralnych wartościowo kryteriów.

Kładziemy dużą wartość na klimat wypełniony przez otwartość, transparentność, poszanowanie wartości i zaufanie. Dotyczy to także pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych oraz innych organizacji i instytucji.

Ochrona danych osobowych oraz powierzonych przez klientów jest najwyższym dobrem i dlatego jest to stały składnik naszych czynności w przedsiębiorstwie.

Sustainability

Jesteśmy przekonani o tym, że zobowiązaniem naszego przedsiębiorstwa jest traktowanie człowieka i natury jako partnerów, z których nie można zrezygnować. Dlatego godzimy ze sobą ekonomię i ekologię. Zachowanie trwale chroniące środowisko jest nierozerwalnie związane z DNA naszego rodzinnego przedsiębiorstwa.

W tej świadomości ciągle i konsekwentnie rozwijamy nasze wysokie standardy, aby osiągnąć stałą poprawę dla ludzi i środowiska. Dla nas Green Logistics i odpowiedzialność społeczna do ulubiona praktyka.

Continuous Improvement

Aby ciągle sprostać naszym wymaganiom jakościowym, pracujemy bez przerwy przy poprawnie naszych usług, struktur i procesów.

Know-how i zdolności każdego pracownika są podstawą tego ciągłego procesu ulepszania. Aby to zapewnić, pielęgnujemy stosunki międzyludzkie nacechowane przez komunikacyjny i wzajemny respekt we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa i na wszystkich poziomach.

Każdy pracownik jest powołany do informowania działu compliance lub Rzecznika Praw Grupy Nagel o złamaniu prawa i/lub zasad etyczno-moralnych. Przy czym gwarantowana jest anonimowość osoby informującej. W ten sposób Grupa Nagle zapobiega krzywdom, jakie mogłyby odnieść osoby informujące o rzeczywistym lub przypuszczalnym złamaniu zasad.

Dalsze informacje

W przypadku dalszych pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z obszarem Prawa Korporacyjnego lub Rzecznika Grupy Nagel. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem link.

Download
Policy