Zgoda na wykorzystywanie plików cookie w celu gromadzenia danych

Pliki cookie wykorzystujemy do optymalizacji i ciągłego ulepszania naszej strony internetowej. Do tego celu używamy między innymi Google Analytics. Korzystając dalej z tej strony użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce prywatności. OK Dostosuj ustawieniaZgoda na wykorzystywanie plików cookie i na gromadzenie danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z niej przez użytkownika. Celem naszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o gromadzeniu i przetwarzaniu danych, również z wykorzystaniem plików cookie na naszej stronie internetowej.
Użytkownik sam może podjąć decyzję o stosowaniu lub zablokowaniu plików cookie, które nie są bezwzględnie konieczne do obsługi technicznych funkcji strony internetowej.

Ustawienia plików cookie można zmienić w dowolnym momencie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Kliknij tutaj, aby włączyć/wyłączyć Google Analytics i Google Ads. Ten plik cookie pomaga nam poprawić efektywność naszej strony internetowej.

GoogleAds korzystają z danych na temat zainteresowania użytkownika produktami wcześniej wyświetlanymi na innych stronach internetowych. W tym celu na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie zawierające jego adres IP i dane na temat użytkowania.
Google AdWords to narzędzie do retargetowania firmy Google LLC. Umożliwia ono wyświetlanie strony internetowej lub reklamowanych produktów w wyszukiwarce Google.

Firma

Open

Zrównoważony rozwój – odpowiedzialność za człowieka i środowisko


Nagel-Group prowadzi politykę przedsiębiorstwa skierowaną na przyszłość. Dzięki zrównoważonemu działaniu nasze przedsiębiorstwo ma zapewnioną długotrwałą silną pozycję na rynku.

W Nagel-Group jesteśmy przekonani o tym, że obowiązkiem naszego przedsiębiorstwa jest traktowanie człowieka i natury jako ważnych partnerów. Dlatego przykładamy dużą wagę do harmonii między kwestiami ekonomicznymi i ekologią. Ochronę zasobów podczas wykonywania usług dla naszych klientów definiujemy jako podstawę naszej działalności. Z tą świadomością konsekwentnie rozwijamy nasze wysokie standardy dla poprawy warunków człowieka i środowiska. Dlatego „zielona logistyka” i odpowiedzialność społeczna nie są dla nas pustymi deklaracjami, lecz praktyką..

ZNU - Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung [Centrum Zrównoważonego Zarządzania Przedsiębiorstwem]

Od 2015 roku Grupa Nagel jest firmą partnerską Centrum Zrównoważonego Zarządzania Przedsiębiorstwem (ZNU, Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung). Ośrodek ZNU jest instytutem badawczym zorientowanym na praktyczne zastosowania, funkcjonującym w ramach wydziału ekonomii Uniwersytetu Witten/Herdecke. Ta inicjatywa wspierająca zrównoważony rozwój obejmuje przedstawicieli gospodarki i nauki, koncentrując się na działaniach z zakresu badań, edukacji i organizacji konferencji. Te działania mają one na celu przybliżenie zagadnień zrównoważonego rozwoju kadrze zarządzającej oraz promowanie możliwości, jakie wiążą się ze zrównoważonym zarządzaniem firmą.

Technologie ekologiczne i oszczędzające zasoby

Konsekwentnie stawiamy na łączenie strumieni dostaw z technologiami przyjaznymi dla środowiska i zasobów naturalnych. Dotyczy to oczywiście także naszego taboru: zużycie paliwa w branży logistycznej jest nie tylko istotnym czynnikiem kosztowym, lecz przyczynia się także w sposób decydujący do powstawania emisji spalin. Już dawno przyjęły się u nas regularne kontrole zużycia paliwa i wspieranie sposobów jazdy zoptymalizowanych pod kątem zużycia paliwa. Ponadto stale sięgamy po nowe technologie wiodących oferentów pojazdów użytkowych. Niskie wartości zużycia paliwa i emisji spalin są dla nas szczególnie ważnymi kryteriami podczas nabywania nowych pojazdów.

Również w przypadku nieruchomości w pełni wykorzystujemy możliwości optymalizacji zużycia energii: począwszy od proekologicznego planowania pojemności budynków i wysokości hal, poprzez zastosowanie efektywnych energetycznie materiałów izolacyjnych i budowlanych, aż po użycie przyjaznej dla środowiska technologii oświetleniowej. W celu osiągnięcia długotrwałych korzyści w regularnych odstępach czasu kontrolujemy pod względem energetycznym technikę budynków.

Cele

Troska o orientację na przyszłość jest nadrzędnym celem naszego przedsiębiorstwa. W Nagel-Group, w ramach długofalowego kierowania firmą, wyznaczono różne cele cząstkowe, które mają zapewnić elastyczne i zorientowane na przyszłość funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Udział Grupy Nagel w inicjatywie GS1 został wyróżniony przez Lean&Green — organizację non-profit, do której przynależność zobowiązuje nas do redukcji emisji CO2 związanych z logistyką o co najmniej 20% w ciągu pięciu lat. Przyjęty przez nas plan działań prowadzących do osiągnięcia założonego celu został zweryfikowany i dopuszczony przez instytut TÜV-Nord. Za zaangażowanie na rzecz środowiska Grupa Nagel została we wrześniu 2016 r. wyróżniona nagrodą Lean&Green Award.

Dla Nagel-Group, jako operatora logistycznego działającego w branży spożywczej, nasi pracownicy stanowią najwyższą wartość. Dlatego udostępniamy im zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Zapobieganie wypadkom przy pracy oznacza przede wszystkim unikanie cierpienia ludzkiego i społecznego. W związku z tym Nagel-Group stawia sobie za cel „Zero wypadków” do roku 2025.

Oprócz tego w Nagel-Group bardzo ważne są kwestie ekonomiczne. Jako firma logistyczna o europejskim zasięgu działania dążymy do uzyskania rozsądnego, corocznego wzrostu marży zysku. Ciągła poprawa wyników przygotuje nas do wyzwań, jakie niesie przyszłość i zapewni sprawne działanie firmy wobec klientów i pracowników. Podczas posiedzeń kadry zarządczej i comiesięcznych narad podsumowujących wyniki odbywa się omówienie inicjatyw optymalizujących strukturę przedsiębiorstwa, dyskusja o kierunkach działalności gospodarczej, analiza dotychczasowych rezultatów oraz dopasowanie struktury kosztów.

Już dziś podejmujemy m.in. następujące działania:

 • łączenie strumieni dostaw
 • optymalne wykorzystanie przestrzeni załadunkowej (ciężarówki dwupiętrowe / wielokomorowe)
 • eliminowanie pustych przebiegów
 • regularne kontrole zużycia paliwa naszej floty samochodów ciężarowych
 • szkolenia i wskazówki dla kierowców w celu zoptymalizowania zużycia paliwa
 • przyjazne dla środowiska rozwiązania oświetleniowe
 • odzyskiwanie ciepła w nieruchomościach
 • zmniejszenie produkcji odpadów i recykling

Masz pytania? Chętnie udzielimy dokładniejszych informacji: sustainability@nagel-group.com

W centrum jest człowiek

Jednocześnie przejmujemy odpowiedzialność społeczną. Jako usługodawca zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ludzi w sukcesie naszego przedsiębiorstwa. Klienci, współpracownicy, młodzi pracownicy, partnerzy biznesowi, konsumenci to ludzie, którzy nadają sens istnieniu naszego przedsiębiorstwa. Dlatego pragniemy wspierać ich poprzez kształcenie, sport i instytucje socjalne. Angażujemy się wewnątrz i na zewnątrz Nagel-Group szczególnie w dziedzinach takich jak:

 • sport i wspieranie młodzieży
 • współpraca między szkołami i gospodarką
 • dalsze kształcenie
 • możliwości pogodzenia życia rodzinnego z pracą zawodową

Co robimy dla przyszłości?
Działamy przezornie, jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności, chronimy zasoby.

Jakość

Jakość

Świeżość i najwyższa jakość to w naszym przedsiębiorstwie podstawa. Dlatego bezpieczeństwo artykułów spożywczych jest w Nagel-Group najwyższym priorytetem.

więcej

Logistyka artykułów spożywczych

Logistyka artykułów spożywczych

Wielokrotnie sprawdzone procesy. Efektywne planowanie. Nagel-Group oferuje indywidualne rozwiązania z zakresu logistyki artykułów spożywczych.

więcej

My w roli pracodawcy

My w roli pracodawcy

Nagel-Group, jeden z wiodących operatorów logistycznych w Europie, zapewnia perspektywy zawodowe wynikające z międzynarodowego charakteru przedsiębiorstwa.

więcej