Wij gebruiken cookies om u een betere online ervaring te bieden. Door het gebruik van onze website gaat u ermee akkoord, dat wij cookies plaatsen. PrivacyverklaringNoot verbergen

BELEID

Nagel-Group is een van de toonaangevende bedrijven in de levensmiddelenlogistiek in Europa. Meer dan 500 miljoen consumenten in Europa rekenen op ons voor de dagelijkse levering van hun voedingswaren.

Wij zijn ons voortdurend bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze medewerkers, klanten en zakelijke partners. Daarom zijn wij toegewijd aan de principes van verantwoord ondernemingsbestuur.

Ons doel is om elke dag te voldoen aan de vereisten en verwachtingen van onze klanten, door de hoogst mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid. Eerlijke en oprechte omgang met onze klanten en medewerkers is daarbij essentieel. Het naleven van ethische, maatschappelijke en ecologische normen rechtvaardigt het volledige vertrouwen van onze klanten en medewerkers.

Wij verplichten ons tot bedrijfsintegriteit in overeenstemming met de geldende wetgeving en hebben een gedragscode opgesteld voor medewerkers en leveranciers.

Deze stelt bindende normen voor kwaliteit, bedrijfsethiek en integriteit, en is bindend voor de hele Nagel- Group.

De hieronder volgende principes gelden voor alle medewerkers en dienstverleners van Nagel-Group.

Arbeidsnormen

Wij volgen de principes van de ‘Global Compact’ van de Verenigde Naties en de ‘ETI Base Code’. Bovendien respecteren wijde principes van de in 1998 goedgekeurde verklaring van de International Labour Organisation (ILO) inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk (‘Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work') in overeenstemming met nationale wetgeving en gebruiken.

Wij zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en aanvaardbare werktijden. Wij respecteren het recht op medezeggenschap in de onderneming, waarderen de waarde van een belangenorganisatie en zorgen voor een passende vergoeding.

Health & Safety

Arbeids- en gezondheidsbescherming vormen een integraal onderdeel van alle bedrijfsprocessen. Onze werkomgeving moet altijd schoon en veilig zijn. De geldende arbeidsbeschermings- en hygiënevoorschriften moeten strikt worden toegepast en nageleefd. Om dit te waarborgen worden maatregelen genomen en processen ontwikkeld, die risico’s, ongevallen en negatieve gevolgen voor de gezondheid tot een minimum beperken.

De leidinggevende hebben in deze een speciale voorbeeldfunctie. Veiligheid en gezondheid op de werkplek vormen de basis voor ons zakelijk succes.

Bedrijfsethiek

Het naleven van wetten en voorschriften is voor ons net zo vanzelfsprekend als rechtszekerheid en betrouwbaar gedrag op alle gebieden. Wij verwerpen elke vorm van corruptie strikt en zetten ons in voor eerlijke concurrentie en een vrije markteconomie. Wij selecteren onze zakelijke partners uitsluitend op basis van objectieve en waardeneutrale criteria.

Wij hechten veel waarde aan een klimaat dat gekenmerkt wordt door openheid, transparantie, waardering en vertrouwen. Dat geldt voor de omgang met onze medewerkers, klanten, zakelijke partners en andere organisaties en instellingen.

De bescherming van persoonsgegevens en andere door klanten aan ons toevertrouwde gegevens is voor ons erg belangrijk en daaromeen integraal onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten.

Duurzaamheid

Wij hebben ons duurzaam handelen eigen gemaakt en zijn er van overtuigd dat het onze plicht als onderneming is, mens en natuur als onmisbare partner te behandelen. Dat is waarom wij economie en ecologie harmoniseren. Hulpbronnenefficiëntie en duurzaam handelen zijn onlosmakelijk verbonden en zitten in ons DNA als familiebedrijf.

Met dit in het achterhoofd blijven wij onze hoge normen consistent verder ontwikkelen om zo een voortdurende verbetering voor mens en milieu te bereiken. Voor ons is Green Logistics en sociale verantwoordelijkheid dagelijkse praktijk.

Continuous Improvement

Om continu te kunnen voldoen aan onze hoge kwaliteit, werken wij voortdurend aan verbeteringen van onze diensten, structuren en processen.

De knowhow en de vaardigheden van elke medewerker vormen de basis van dit voortdurende verbeterproces. Om dat te waarborgen is bij ons een open, communicatieve en op wederzijds respect gebaseerde omgang binnen alle bedrijfstakken en op alle niveaus vanzelfsprekend.

Alle medewerkers worden gevraagd inbreuken op de wet en/of ethische, morele principes te melden aan de Compliance Officer of aan de ombudsman van Nagel-Group. De anonimiteit van de informant is hierbij gegarandeerd. Zo voorkomt Nagel-Group dat informanten nadelen ondervinden door het melden van werkelijke of vermoedelijke inbreuken.

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt hebben of nog vragen heeft, neem dan direct contact op met de afdeling Corporate Legal of de ombudsman van Nagel- Group. De contactgegevens vindt u in de volgende link.

Download
Policy