Hozzájárulás cookie-k adatgyűjtési célú felhasználásához

Cookie-kat használunk weboldalunk optimalizálásához és folyamatos korszerűsítéséhez. Ehhez többek között a Google Analytics-et használjuk fel. Ezen weboldal további használatával Ön egyetértését fejezi ki a cookie-k felhasználásával. A cookie-kal kapcsolatos további információkat adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza. OK Beállítások testreszabásaHozzájárulás cookie-k adatgyűjtési célú felhasználásához

Weboldalunk a felhasználói élmény fokozása érdekében cookie-kat használ fel. Adatvédelmi nyilatkozatunk feladata annak szavatolása, hogy Ön tudatában legyen a weboldalunkon a cookie-k felhasználásával is végzett adatgyűjtésnek és feldolgozásnak.
Lehetőséget szeretnénk Önnek adni arra, hogy az olyan cookie-k felhasználása mellett vagy ellen döntsön, amelyek a weboldal műszaki funkcióihoz nem feltétlenül szükségesek.

Cookie-beállításait Ön bármikor módosíthatja.

További információt adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmaz.

Kattintson ide a Google Analytics és Google Ads aktiválásához/inaktiválásához. Ez a cookie segít nekünk weboldalunk teljesítményének növelésében.

A GoogleAds az Ön olyan termékekhez fűződő érdeklődésén alapszik, amelyeket Önnek korábban más weboldalak mutattak. Ebből a célból számítógépe cookie-kat tárol, amelyek az Ön IP-címét és felhasználói adatait tartalmazzák.
A Google AdWords a Google LLC retargeting-eszköze. Ezáltal lehetséges a weboldal vagy a reklámozott termékek megjelenítése a Google keresőoldalán.

NYILATKOZAT

A Nagel-Group Európa egyik vezető élelmiszerlogisztikai szolgáltatója. Segítségünkkel Európaszerte naponta több mint 500 millió ember jut friss élelmiszerhez.

Tudatában vagyunk az alkalmazottainkkal, ügyfeleinkkel és üzleti partnereinkkel szembeni felelősségünknek, ezért elkötelezettek vagyunk a felelősségteljes vállalatvezetés iránt.

Célunk, hogy folyamatosan a lehető legjobb minőségben és megbízhatóan tegyünk eleget ügyfeleink követelményeinek és elvárásainak. Ehhez elengedhetetlen az ügyfeleinkkel és munkatársainkkal szemben tanúsított becsületes és őszinte bánásmód. Betartjuk az etikai, társadalmi és ökológiai normákat, így ügyfeleink és munkatársaink feltétlenül megbízhatnak bennünk.

Elkötelezettek vagyunk a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló üzleti integritás iránt, és magatartási kódexet készítettünk munkatársaink, valamint beszállítóink részére.

A kódex tartalmazza a minőségre, üzleti etikára és integritásra vonatkozó kötelező normákat, és a Nagel- Group egészére nézve kötelező.

A következő elvek a Nagel-Group valamennyi munkatársára és beszállítójára vonatkoznak.

Labour Standards

Az ENSZ „Global Compact” megállapodását, valamint az „ETI Base Code” alapkódex tartalmát tekintjük iránymutatásnak. Emellett a hazai jogszabályokkal és szokásokkal összhangban tiszteletben tartjuk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 1998-ban kiadott, munkaügyi alapelvekre és jogokra vonatkozó nyilatkozatát („Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work”).

Biztosítjuk a biztonságos és egészségügyi szempontból megfelelő munkafeltételeket, garantáljuk a szerződésben foglalt munkaidőt. Figyelembe vesszük az üzemi döntéshozatalban való részvételi jogot, nagyra értékeljük az érdekképviseleteket, valamint méltányos juttatásokat biztosítunk.

Health & Safety

A munka- és egészségvédelem valamennyi üzemi folyamatunk elválaszthatatlan része. Fontos, hogy a munkakörnyezet folyamatosan biztonságos és tiszta legyen. Szigorúan teljesíteni kell és be kell tartani a hatályban lévő munkavédelmi és higiéniai előírásokat. Ennek garantálása érdekében a veszélyeket, baleseteket, valamint a káros egészségügyi hatásokat minimalizáló intézkedéseket hozunk, és erre szolgáló folyamatokat vezetünk be.

A vezetőség e területen különleges példakép szerepét tölti be. Vállalatunk sikerének alapja a munkahelyi biztonság és egészség.

Business Ethics

A törvények és előírások betartása számunkra legalább annyira természetes, mint a jogszerű és hitelt érdemlő magatartás. Határozottan elutasítjuk a korrupció bármely formáját, és elkötelezettek vagyunk a tisztességes verseny, valamint a szabad piacgazdaság iránt. Üzleti partnereinket kizárólag objektív és értéksemleges követelmények alapján választjuk ki.

Fontosnak tartjuk a nyíltság, átláthatóság, megbecsülés és bizalom jellemezte légkört, munkatársaink, ügyfeleink, üzleti partnereink, valamint más szervezetek és intézmények vonatkozásában egyaránt.

Kiemelt figyelmet fordítunk a személyes és az ügyfelekkel kapcsolatos bizalmas adatok védelmére, az adatvédelem alapvető feladat vállalatunk tevékenysége során.

Sustainability

Tevékenységünk fenntartható, és meggyőződésünk, hogy vállalatként kötelességünk nélkülözhetetlen egységként tekinteni az emberre és a természetre.

Ennek érdekében összhangot teremtünk az ökonómia és az ökológia között. Családi vállalkozásunk alapvető jellemzője az erőforrásokat kímélő és fenntartható tevékenység. Ennek tudatában következetesen fejlesztjük szigorú normáinkat, hogy folyamatosan jobbá tegyük a világot az ember és a környezet számára. A gyakorlatban is követjük a Green Logistics és a társadalmi felelősségvállalás alapelveit.

Continuous Improvement

Folyamatosan javítjuk szolgáltatásainkat, struktúráinkat és folyamatainkat annak érdekében, hogy hosszú távon is eleget tegyünk a minőségi követelményeknek.

A folyamatos fejlesztések alapját munkatársaink ismeretei és képességei biztosítják. Vállalatunk minden területén és minden szintjén nyílt, kommunikatív és kölcsönös tisztelet jellemzi az interakciókat.

Valamennyi munkatársunk feladata, hogy jelentse a jogsértéseket és/vagy az etikai-erkölcsi szabálysértéseket a Nagel-Group compliance officerének vagy ombusdmanjának. A bejelentések esetében garantáljuk a bejelentő anonimitását. A Nagel-Group így akadályozza meg, hogy hátrány érje a tényleges vagy vélt szabálysértések bejelentőit.

További információk

Ha további információkra van szüksége, vagy további kérdése van, kérjük, forduljon közvetlenül a vállalat jogi osztályához vagy a Nagel-Group ombudsmanjához. Az elérhetőségeket a következő hivatkozás alatt találja.

Download
Policy