Hozzájárulás cookie-k adatgyűjtési célú felhasználásához

Cookie-kat használunk weboldalunk optimalizálásához és folyamatos korszerűsítéséhez. Ehhez többek között a Google Analytics-et használjuk fel. Ezen weboldal további használatával Ön egyetértését fejezi ki a cookie-k felhasználásával. A cookie-kal kapcsolatos további információkat adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza. OK Beállítások testreszabásaHozzájárulás cookie-k adatgyűjtési célú felhasználásához

Weboldalunk a felhasználói élmény fokozása érdekében cookie-kat használ fel. Adatvédelmi nyilatkozatunk feladata annak szavatolása, hogy Ön tudatában legyen a weboldalunkon a cookie-k felhasználásával is végzett adatgyűjtésnek és feldolgozásnak.
Lehetőséget szeretnénk Önnek adni arra, hogy az olyan cookie-k felhasználása mellett vagy ellen döntsön, amelyek a weboldal műszaki funkcióihoz nem feltétlenül szükségesek.

Cookie-beállításait Ön bármikor módosíthatja.

További információt adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmaz.

Kattintson ide a Google Analytics és Google Ads aktiválásához/inaktiválásához. Ez a cookie segít nekünk weboldalunk teljesítményének növelésében.

A GoogleAds az Ön olyan termékekhez fűződő érdeklődésén alapszik, amelyeket Önnek korábban más weboldalak mutattak. Ebből a célból számítógépe cookie-kat tárol, amelyek az Ön IP-címét és felhasználói adatait tartalmazzák.
A Google AdWords a Google LLC retargeting-eszköze. Ezáltal lehetséges a weboldal vagy a reklámozott termékek megjelenítése a Google keresőoldalán.

Az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő adatvédelmi nyilatkozat

I. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet és az EU tagállamai nemzeti adatvédelmi törvényei, illetve egyéb adatvédelmi jogszabályai értelmében az adatkezelő:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

Telefon: +49 (0) 5423 - 9600
E-mail: info@nagel-group.com
Webhely: www.nagel-group.com

II. Az adatvédelmi megbízott címe

Az adatkezelő adatvédelmi megbízottja:

Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG
Corporate Data Protection Officer
Friedrich-Menzefricke-Straße 6
D-33775 Versmold

E-mail: dataprotection@nagel-group.com

Bizalmas információ:

Amennyiben biztos szeretne lenni, hogy az ön által küldött e-mail út közben hozzánk olvasatlan marad, titkosítsa az üzenetet.

Erre a célra a Mi publikus PGP kulcsunkat használhatja: 8D AC F5 E7 83 14 10 B7 56 35 C3 5E F0 B9 A6 3A DC C6 47 C3

Ingyenes titkosító software-t itt talál: https://gnupg.org

III. Az adatkezelésre vonatkozó általános információk

1. A személyes adatok kezelésének terjedelme

Alapvetően kizárólag abban az esetben gyűjtjük és használjuk fel felhasználóink személyes adatait, ha azok egy webhely működőképességének biztosításához, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátásához szükségesek. Felhasználóink személyes adatait szabályosan, kizárólag a felhasználó beleegyezését követően gyűjtjük össze és használjuk fel. Kivételt jelentenek azok az esetek, amikor bizonyos okok miatt nem lehetséges a hozzájárulás előzetes megszerzése, illetve amikor az adatok feldolgozását a törvényi előírások lehetővé teszik.

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben megszereztük az érintett személy hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához, az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja jelenti a személyes adatok kezelésének jogalapját.

Azoknak a személyes adatoknak a kezelése esetén, amelyek egy olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, melynek egyik szerződő fele az érintett személy, a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja jelenti a jogalapot. Ez vonatkozik a szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges adatkezelési folyamatokra is.

Amennyiben a személyes adatok kezelése a vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a jogalapot a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés c) pontja jelenti.

Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, d) pontja a jogalap.

Amennyiben az adatkezelés vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ha ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, f) pontja jelenti.

3. Adatok törlése és azok megőrzésének időtartama

Az adatok tárolási céljának megszűnését követően töröljük vagy zároljuk az érintett személy személyes adatait. Ezen túlmenően csak akkor tárolhatjuk az adatokat, ha ezt az európai vagy nemzeti jogalkotók uniós jogi rendeletekben, törvényekben vagy az adatkezelőre vonatkozó egyéb jogszabályban előírták. Ugyancsak zároljuk vagy töröljük az adatokat, ha a megnevezett szabályzatokban előírt adattárolási időtartam lejárt, kivéve, ha egy szerződés megkötése vagy egy szerződés teljesítése miatt fennáll az adatok további tárolásának szükségessége.

IV. Webhely rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme

Minden egyes alkalommal, amikor megnyitják internetes oldalunkat, rendszerünk automatikusan adatokat és információkat rögzít a megnyitást végző számítógép számítógépes rendszeréről.

E művelet során a következő adatokat gyűjtjük össze:

(1) A böngésző típusára és verziójára vonatkozó információk

(2) A felhasználó operációs rendszere

(3) A felhasználó internetszolgáltatója

(4) A felhasználó IP-címe

(5) A hozzáférés dátuma és időpontja

(6) Azok a webhelyek, amelyekről a felhasználó rendszere eljutott az internetes oldalunkra

(7) Azok a webhelyek, amelyeket a felhasználó a mi webhelyünkről nyit meg

Az adatokat szintén rendszerünk naplófájljaiban tároljuk. Ezeket az adatokat nem tároljuk együtt a felhasználó más személyes adataival.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, f) pontja.

3. Az adatkezelés célja

Az IP-cím ideiglenes tárolása a rendszerben azért szükséges, hogy a webhely megjelenhessen a felhasználó számítógépén. Ehhez a munkafolyamat időtartamára tárolni kell a felhasználó IP-címét.

A naplófájl tárolására a webhely működőképességének biztosításához van szükség. Az adatok segítségével optimalizáljuk a webhelyet és biztosítjuk információtechnológiai rendszereink biztonságát. Ebben az összefüggésben nem végzünk marketingcélú adatelemzést.

E célok esetében a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, f) pontjának megfelelően fennáll az adatkezeléshez való jogos érdekünk.

4. A tárolás időtartama

Amint az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges okok megszűntek, az adatokat töröljük. A webhely hozzáférhetőségének biztosításához szükséges adatok esetében ez az adott munkafolyamat befejezése.

A naplófájlokban tárolt adatok esetében ez az eseményt követő legkésőbb hetedik nap. Ezt követően nem lehetséges az adatok további tárolása. Ebben az esetben töröljük vagy azonosíthatatlanná tesszük a felhasználók IP-címét, hogy azt többé ne lehessen hozzárendelni a megnyitást végző klienshez.

5. Tiltakozáshoz való jog és az eltávolítás lehetősége

Az adatgyűjtés a webhely rendelkezésre bocsátásához, az adatok naplófájlokba történő mentése pedig az internetes oldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges, ennek következtében a felhasználó részéről nem áll fenn tiltakozáshoz való jog.

V. Cookie-k (sütik) használata

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme

Weboldalunkon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek az internetes böngészőbe, illetve az internetes böngésző által a felhasználó számítógépes rendszerébe kerülnek. Amikor a felhasználó megnyit egy webhelyet, a cookie mentésre kerülhet a felhasználó operációs rendszerébe. A cookie egy olyan karaktersort tartalmaz, amely a webhely újbóli megnyitása esetén lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását.

A cookie-kat azért használjuk, hogy felhasználóbarátabbá tehessük webhelyünket. Internetes oldalunk egyes elemei szükségessé teszik, hogy a megnyitást végző böngésző az oldalváltást követően is azonosítható legyen.

A cookie-kban a következő adatok kerülnek mentésre és továbbításra:

(1) a cookie-banner állapotának megjelenítése

2. Az adatkezelés célja

A technikai okokból szükséges cookie-k célja, hogy megkönnyítsék a webhelyek használatát a felhasználó számára. Internetes oldalunk egyes funkció nem érhetők el cookie-k használata nélkül. Ezekhez a funkciókhoz szükség van arra, hogy a böngésző oldalváltást követően is felismerhető legyen.

A következő alkalmazásokhoz van szükségünk cookie-kra:

(1) A cookie-banner megjelent és jóváhagyták.

A technikai okokból szükséges cookie-k által gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok létrehozására.

Ezeknél az okoknál a GDPR 6. cikk, (1). bekezdés, f) pontjának megfelelően fennáll a személyes adatok kezeléséhez való jogos érdekünk.

3. A tárolás időtartama, tiltakozáshoz való jog és az eltávolítás lehetősége

A cookie-k a felhasználó számítógépén kerülnek mentésre, és arról kerülnek továbbításra a mi oldalunkra. Ennek megfelelően felhasználóként Ön rendelkezik a cookie-k teljes körű ellenőrzésének és felhasználásának jogával. Internetes böngészője beállításainak megváltoztatásával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a cookie-k továbbítását. A már mentett cookie-kat bármikor törölheti, akár automatikusan is. Amennyiben kikapcsolja a webhelyünk használatához szükséges cookie-kat, előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem használhatóak teljes körűen.

VI. Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mailes elérhetőség

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme

Internetes oldalunkon kapcsolatfelvételi űrlapokat helyeztünk el, melyek segítségével elektronikus úton is felvehetik velünk a kapcsolatot. Amennyiben egy felhasználó ezt a lehetőséget használja, továbbításra kerülnek hozzánk, és mentjük a beviteli maszkban megadott adatokat. Ezek az adatok a következők:

Vezetéknév, keresztnév, cím, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám), a kapcsolatfelvétel tárgya

Az üzenet elküldésének időpontjában emellett mentjük a következő adatokat is:

(1) A felhasználó IP-címe

(2) Dátum és időpont

Adatait ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A kapcsolatfelvételre a megadott e-mail címen keresztül is lehetőség van. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatait mentjük.

Ebben az összefüggésben az adatokat a Nagel-Groupon kívül nem továbbítjuk harmadik félnek. Az adatokat kizárólag a párbeszéd lebonyolításához használjuk fel.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az e-mailben küldött adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, f) pontja. Amennyiben az e-mailes kapcsolatfelvétel célja szerződéskötés, az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, b) pontja.

3. Az adatkezelés célja

A beviteli maszkban szereplő személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozásához használjuk fel. E-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén emellett szükséges és jogos érdekünk az adatok kezelése.

Az üzenet továbbítása során kezelt egyéb személyes adatok arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a kapcsolatfelvételi űrlappal történő visszaéléseket, illetve hogy garantálják információtechnológiai rendszereink biztonságát.

4. A tárolás időtartama

Amint az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges okok megszűntek, az adatokat töröljük. A beviteli maszkból származó és az e-mailben átküldött személyes adatok esetében ez a felhasználóval történő párbeszéd befejezése. A párbeszéd akkor fejeződik be, ha a körülményekből látható, hogy az adott ügyet véglegesen tisztázták.

Az üzenet továbbítása során gyűjtött egyéb személyes adatokat legfeljebb hét nappal később töröljük.

5. Tiltakozáshoz való jog és az eltávolítás lehetősége

Amennyiben egy felhasználó e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, bármikor visszavonhatja tőlünk személyes adatai tárolásának jogát. Ilyen esetben a párbeszéd nem folytatható.

Az adatkezelésre vonatkozó jóváhagyását az impresszumban megadott címen vonhatja vissza.

Ilyen esetben a kapcsolatfelvétel során mentett valamennyi személyes adatot törölni fogunk.

VII. Webhelyelemző rendszerek használata

1. Az adatkezelés leírása és terjedelme

Ez a webhely a Google Analytics és a Google Remarketing szolgáltatásokat (a továbbiakban Google termékek) használja. Ezek szolgáltatója a Google LLC („Google”).

A Google termékek felhasználásához cookie-kat használunk. A webhelyünk használata során keletkezett információk alapvetően a Google USA-ban található szerverére kerülnek, és ott tárolják őket.

A Google LLC csatlakozott a Privacy-Shield egyezményhez, így garantálja, hogy betartja az európai adatvédelmi jogszabályokat (https://www.privacyshield.gov/list).

A Google a mi megbízásunkból használja a keletkezett információkat, mégpedig azért, hogy mentse a weboldalaink összes látogatását, és elemzéseket készítsen számunkra a weboldalaink használatáról.

A Google Analytics szolgáltatást kizárólag aktív IP-anonimizálással használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Google az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térségben található, az egyezményhez csatlakozott egyéb államokban lerövidíti az Ön IP-címét. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím az USA-ba kerül a Google szerverére, és csak ott rövidül le.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja jogos érdekünk (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, f) pontja).

3. Az adatkezelés célja

A Google termékek használatával szeretnénk megtudni, hogy Ön mely oldalainkat és milyen terjedelemben kereste fel, hogy optimalizálhassuk webes megjelenésünket.

4. A tárolás időtartama

A felhasználó személyes adatait 14 hónap elteltével töröljük vagy anonimizáljuk.

5. Tiltakozáshoz való jog és eltávolítási lehetőségek

Önnek lehetősége van arra, hogy böngészőszoftvere megfelelő beállításaival megakadályozza a cookie-k feldolgozását, illetve arra, hogy megakadályozza, hogy a cookie-k által összegyűjtött és az Ön weboldal-használatára vonatkozó adatok továbbításra kerüljenek a Google felé, illetve, hogy a Google feldolgozza ezeket az adatokat. Ehhez a következő hivatkozásról töltse le, és telepítse az ott található browser plugint.

VIII. Az érintett személy jogai

Amennyiben kezeljük az Ön személyes adatait, Ön a GDPR értelmében érintett, így az adatkezelővel szemben a következő jogai vannak:

1. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha folyamatban van ilyen adatkezelés, Ön jogosult arra, hogy a következő információkhoz hozzáférést kérjen az adatkezelőtől:

(1) a személyes adatok kezelésének céljai;

(2) a kezelt személyes adatok kategóriái;

(3) a címzettek vagy címzett-kategóriák, amelyekkel az Önt érintő személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

(4) az Önt érintő személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

(5) az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

(6) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

(7) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

(8) a GDPR 22. cikk, (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint – legalább ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Joga van felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy az Önt érintő személyes adatokat továbbítjuk-e harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet számára. Ezzel összefüggésben kérheti, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

2. A helyesbítéshez való jog

Joga van arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse és/kiegészítse az általa kezelt, Önt érintő személyes adatokat, amennyiben azok helytelenek vagy hiányosak. Az adatkezelőnek késedelem nélkül el kell végeznie a helyesbítést.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az alábbi feltételek fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az Önt érintő személyes adatok kezelését:

(1) ha Ön vitatja az Önt érintő személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(2) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(3) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(4) Ön a GDPR 21. cikk, (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az Önt érintő személyes adatok kezelését korlátozták, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha a fenti feltételek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

4. A törléshez való jog

a) Törlési kötelezettség

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje az Önt érintő személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy ezeket az adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

(1) Az Önt érintő személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

(2) Ön visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

(3) Ön a GDPR 21. cikke (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikke (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

(4) Az Önt érintő személyes adatokat jogellenesen kezelték.

(5) Az Önt érintő személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

(6) Az Önt érintő személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikke (1) bekezdésében szereplő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

b) Harmadik felek tájékoztatása

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a GDPR 17. cikke (1) bekezdése értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

c) Kivételek

Nem alkalmazható a törléshez való jog, amennyiben az adatkezelés szükséges:

(1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

(2) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

(3) a GDPR 9. cikke (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

(4) a GDPR 89. cikke (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az a) pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

(5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. A tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben Ön az adatkezelővel szemben helyesbítési, törlési vagy adatkezelés-korlátozási jogot érvényesített, az adatkezelő kötelezettsége tájékoztatni erről minden olyan címzettet, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Kérésére az adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

(1) az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

(2) az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön e jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Önt érintő személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan – és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve – Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8. Az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

(1) az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

(2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

(3) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak a GDPR 9. cikke (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az (1). és a (3). pontban említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikke alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.