Indvilligelse i brug af cookies til dataindsamling

Vi bruger cookies til at optimere og kontinuerligt forbedre vores website. Herunder bruger vi blandt andet Google Analytics. Når du besøger vores website, erklærer du dig indforstået med brugen af cookies. Yderligere informationer vedrørende cookies findes i databeskyttelseserklæringen. OK Juster indstillingerIndvilligelse i brug af cookies og til dataindsamling

Vores website bruger cookies for at forbedre brugervenligheden. Vores databeskyttelseserklæring har til formål at informere dig om vores indsamling og bearbejdning af data samt brugen af cookies på vores website.
Du har hermed mulighed for at angive om du accepterer cookies, som ikke er tvingende nødvendige for de tekniske funktioner ved dit besøg på vores website.

Du kan ændre dine cookie-indstillinger til enhver tid.

Yderligere informationer findes i databeskyttelseserklæringen.

Klik her for at aktivere/deaktivere Google Analytics og Google Ads. Denne cookie hjælper os til at forbedre websitets funktion.

Google Ads baseres på din interesse for produkter, som du har set på andre websites. Til dette formål gemmes cookies på din computer indeholdende oplysninger om din IP-adresse og brugerdata
Google AdWords er et retargeting-tool fra Google LLC. Dermed kan websitet eller købte produkter blive vist på Googles søgeside.

POLICY

Nagel-Group er en af de førende fødevarelogistikvirksomheder i Europa.

Vi hjælper med at levere friske fødevarer til flere end 500 millioner mennesker i Europa. Vi er altid opmærksomme på vores ansvar over for medarbejdere, kunder og forretningspartnere. Derfor vedkender vi os principperne om ansvarlig virksomhedsledelse.

Vores mål er hver dag at opfylde vores kunders krav og forventninger med den højest mulige kvalitet og pålidelighed. Ærlige og oprigtige relationer til vores kunder og medarbejdere er i denne forbindelse uundværlige. Vores overholdelse af etiske, sociale og miljømæssige standarder giver vores kunder og medarbejdere god grund til fuldtud at stole på os.

Vi forpligter os til forretningsmæssig integritet i overensstemmelse med gældende love og har udarbejdet en adfærdskodeks for medarbejdere og leverandører.

Den fastsætter bindende standarder for kvalitet, forretningsetik og integritet og er bindende for hele Nagel-Group. De følgende principper gælder for alle medarbejdere og serviceudbydere i Nagel-Group.

Labour Standards

Vi følger principperne i De Forenede Nationers "Global Compact" og "ETI Base Code". Derudover overholder vi principperne i den internationale arbejdsorganisations (ILO) erklæring fra 1998 om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen (”Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work”) i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

Vi sørger for sikre og sunde arbejdsvilkår og fornuftige arbejdstider. Vi respekterer også retten til medarbejdernes medbestemmelse, sætter pris på værdien af medarbejdernes repræsentation og sikrer passende aflønning.

Health & Safety Arbejdssikkerhed

Arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse er integrerede dele af alle arbejdsprocesser. Vores arbejdsmiljø skal altid være sikkert og rent. De gældende sundheds- og sundhedsbestemmelser skal implementeres strengt og overholdes. For at sikre dette træffes der foranstaltninger og udvikles processer, der minimerer risici, ulykker og negative helbredseffekter.

Lederne er særlige rollemodeller på dette område. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er grundlaget for vores forretningssucces.

Business Ethics

Overholdelse af love og bestemmelser er lige så naturligt for os som juridisk korrekt og troværdig adfærd på alle områder. Vi afviser på det bestemteste enhver form for korruption og er engageret i fair konkurrence og fri markedsøkonomi. Vi udvælger vores forretningspartnere udelukkende efter objektive og værdineutrale kriterier.

Vi lægger stor vægt på et klima præget af åbenhed, gennemsigtighed, påskønnelse og tillid. Dette gælder for relationerne til medarbejdere, kunder, forretningspartnere samt andre organisationer og institutioner.

Beskyttelsen af personoplysninger, som vores kunder har overdraget os, er et værdifuldt aktiv og derfor en integreret del af vores aktiviteter som virksomhed.

Sustainability

Vi har internaliseret betydningen af bæredygtige handlinger og er overbeviste om, at vi som virksomhed er forpligtet til at behandle mennesker og natur som uundværlige partnere. Derfor har vi forenet økonomi og miljørigtig tænkning med hinanden. Ressourcebesparende og bæredygtige handlinger er uløseligt forbundet med vores DNA som en familievirksomhed.

Med dette i tankerne fortsætter vi konsekvent med at udvikle vores høje standarder for at opnå løbende forbedringer for mennesker og miljø. For os er grøn logistik og socialt ansvar en del af hverdagen.

Continuous Improvement

For varigt at kunne opfylde vores kvalitetsstandarder arbejder vi konstant på at forbedre vores tjenester, strukturer og processer.

Vores medarbejderes knowhow og evner er grundlaget for denne løbende forbedringsproces. For at sikre dette dyrker vi en åben, kommunikativ og gensidigt respektfuld omgang på alle områder af virksomheden og på alle niveauer.

Hver medarbejder er forpligtet til at videregive overtrædelser af love og/eller etisk-moralske principper til Nagel-koncernens Compliance Officer eller ombudsmand. Meddelerens anonymitet opretholdes i denne forbindelse. For eksempel forhindrer Nagel-Group at meddelere oplever ulemper, hvis de indberetter faktiske eller mistænkte overtrædelser.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har yderligere spørgsmål, bedes du direkte af kontakte Corporate Legal Department eller Nagel-Group ombudsmand. Kontaktoplysningerne findes under nedenstående link.

Download
Policy