Indvilligelse i brug af cookies til dataindsamling

Vi bruger cookies til at optimere og kontinuerligt forbedre vores website. Herunder bruger vi blandt andet Google Analytics. Når du besøger vores website, erklærer du dig indforstået med brugen af cookies. Yderligere informationer vedrørende cookies findes i databeskyttelseserklæringen. OK Juster indstillingerIndvilligelse i brug af cookies og til dataindsamling

Vores website bruger cookies for at forbedre brugervenligheden. Vores databeskyttelseserklæring har til formål at informere dig om vores indsamling og bearbejdning af data samt brugen af cookies på vores website.
Du har hermed mulighed for at angive om du accepterer cookies, som ikke er tvingende nødvendige for de tekniske funktioner ved dit besøg på vores website.

Du kan ændre dine cookie-indstillinger til enhver tid.

Yderligere informationer findes i databeskyttelseserklæringen.

Klik her for at aktivere/deaktivere Google Analytics og Google Ads. Denne cookie hjælper os til at forbedre websitets funktion.

Google Ads baseres på din interesse for produkter, som du har set på andre websites. Til dette formål gemmes cookies på din computer indeholdende oplysninger om din IP-adresse og brugerdata
Google AdWords er et retargeting-tool fra Google LLC. Dermed kan websitet eller købte produkter blive vist på Googles søgeside.

Virksomheden

Open

Bæredygtighed – ansvar for mennesker og miljø


Som familievirksomhed følger Nagel-Group en fremtidsorienteret virksomhedspolitik. Bæredygtighed er blevet en del af vor bevidsthed og vil således også være en del af os på lang sigt.

Vi hos Nagel-Group er overbeviste om, at vi som virksomhed er forpligtet til at behandle mennesker og miljø som uundværlige partnere. Derfor er økonomi og energieffektivitet hos os to sider af samme sag. Det er vigtigt for os, at vi i vort arbejde er ansvarsbevidste omkring brug af ressourcer og at vi formidler til vore kunder, at dette er et grundprincip i vor forretning. Med dette mål for øje videreudvikler vi konsekvent vore høje standarder, for dermed at skabe kontinuerlige forbedringer for mennesker og miljø. Green Logistics og social ansvarlighed er derfor ikke bare noget vi taler om, men som allerede er almindelig praksis.

ZNU - Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung (Center for Bæredygtig Virksomhedsledelse)

Nagel-Group har siden 2015 samarbejdet med ZNU - Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung (Center for Bæredygtig Virksomhedsledelse). ZNU er et praksisorienteret forskningsinstitut, der hører hjemme på økonomifakultetet på universitetet i Witten/Herdecke. Som erhvervslivet og forskningens bæredygtighedsinitiativ arbejder det inden for forskning, undervisning og efteruddannelse samt på konferencer på at gøre bæredygtighed begribelig for nutidens og fremtidens ledere og begejstre dem for mulighederne inden for bæredygtig virksomhedsledelse.

Miljø- og ressourcebesparende teknologier

Vi satser konsekvent på at samle varestrømme og at anvende miljø- og ressourcevenlig teknologi. Samme tankegang gælder selvsagt også for vor vognpark: I logistikbranchen er brændstofforbruget ikke alene en væsentlig omkostningsfaktor, men også en medvirkende faktor i forbindelse med omfattende udledning af skadelige stoffer. Regelmæssig forbrugskontrol og fremme af brugeroptimeret kørselsadfærd har i lang tid været en del af vor dagligdag. Derudover følger vi den løbende udvikling hos førende udbydere af erhvervskøretøjer meget tæt. Lave forbrugs- og emissionsværdier er for os vigtige kriterier ved indkøb af nye køretøjer. For os hører dæk med optimeret rullemodstand med til det grundlæggende udstyr.

Også i vore egne bygninger sætter vi ind for at omsætte energibesparende potentialer: Vi sørger for økologisk gennemtænkt planlægning af bygningskapaciteten og hallernes højde, anvender energieffektive isolerings- og byggematerialer samt miljøvenlig belysning. Vi tester jævnligt vore bygninger for at sikre, at de lever op til de miljømæssige krav. Kun på den måde kan vi leve op til vore egne høje krav.

Bevarelse af miljøet er for os som logistiker en selvfølge. Det er en del af vor tradition. Derfor sørger vi for, at vore processer er tidssvarende.

Mål

Det overordnede mål for vores virksomhed er at forblive fremtidsduelig. For at sikre bæredygtig ledelse, har Nagel-Group sat sig forskellige delmål, der står for fremtidsorientering og fleksibilitet.

Med vores deltagelse i GS1-initiativet Lean&Green understreger vi endnu en gang vores virksomheds engagement i miljøet. Som medlem af dette non-profit-initiativ har vi forpligtet os til inden for fem år at nedbringe de CO2-emissioner, der skyldes logistik, med mindst 20 procent. Vores handlingsplan for at nå dette mål er blevet kontrolleret og godkendt af TÜV-Nord. For sit engagement inden for miljø modtog Nagel-Group i september 2016 Lean&Green Award.

For Nagel-Group som fødevarelogistiker er medarbejderne det største aktiv. Af samme grund sørger vi for, at vore medarbejdere har et sunde og sikkert arbejdsmiljø. At forebygge arbejdsulykker betyder fremfor alt, at mindske menneskelige og sociale lidelser. Derfor har Nagel-Group sat sig det mål, at opnå ”nul uheld” inden 2025.

Nagel-Groups udbytte spiller her en vigtig rolle. Som logistikudbyder med aktiviteter i hele Europa arbejder vi på at opnå en hensigtsmæssig årlig forøgelse af vores nettofortjeneste. En konstant forbedring af vores resultater skal sikre vores fremtidsduelighed og produktiviteten for virksomhedens kunder og medarbejdere. I interne udvalg som f.eks. ledelseskonferencer eller på de månedlige resultatmøder optimeres virksomhedsstrukturer, den økonomiske kurs diskuteres, der analyseres resultater og omkostningsstrukturer tilpasses.

Det gør vi bl.a. allerede i dag:

 • Samling af varestrømme
 • Optimal udnyttelse af vognlæs (dobbeltdækkere / sektionsopdelte lastbiler)
 • Fortsat reducering af tom-kørsler
 • Regelmæssig forbrugskontrol af vor vognpark
 • Undervisning vedr. forbrugsoptimeret kørsel
 • Miljøvenlige belysningskoncepter
 • Varmegenvinding i vore bygninger
 • Reducering af affaldsmængden og genbrug

Har du flere spørgsmål? Vi sender dig gerne flere oplysninger: sustainability@nagel-group.com

Mennesket i centrum

Vi føler et medansvar for det omgivende samfund. Som serviceudbyder ved vi, at mennesket skal stå i fokus, hvis vi vil have succes på markedet. Kunder, medarbejdere, ungarbejdere, forretningsforbindelser, forbrugere – det er dem, der danner grundlaget for vor virksomhed. Derfor ønsker vi at bidrage til at mennesker gennem uddannelse, sport og sociale institutioner kan få en meningsfyldt hverdag. Og derfor engagerer vi os både indenfor og udenfor Nagel-Group, især inden for følgende områder:

 • Fremme af sport- og ungdomsaktiviteter
 • Samarbejde mellem skoler og erhvervslivet
 • Videreuddannelse
 • Muligheden for at forene familie og erhvervsarbejde

Hvad vi gør for fremtiden?
Vi agerer fremsynet, ansvars- og ressourcebevidste

Kvalitet

Kvalitet

Friskhed og kvalitet er alfa og omega i vor forretning. Derfor har fødevaresikkerhed højeste prioritet i Nagel-Group.

mere

Fødevarelogistik

Fødevarelogistik

Gennemprøvede processer. Effektiv planlægning. Nagel-Group leverer skræddersyede løsninger til din fødevarelogistik.

mere

Vi som arbejdsgivere

Vi som arbejdsgivere

Som førende serviceudbydere i Europa åbner Nagel-Group for muligheder, som kun en stor organisation kan tilbyde.

mere