Indvilligelse i brug af cookies til dataindsamling

Vi bruger cookies til at optimere og kontinuerligt forbedre vores website. Herunder bruger vi blandt andet Google Analytics. Når du besøger vores website, erklærer du dig indforstået med brugen af cookies. Yderligere informationer vedrørende cookies findes i databeskyttelseserklæringen. OK Juster indstillingerIndvilligelse i brug af cookies og til dataindsamling

Vores website bruger cookies for at forbedre brugervenligheden. Vores databeskyttelseserklæring har til formål at informere dig om vores indsamling og bearbejdning af data samt brugen af cookies på vores website.
Du har hermed mulighed for at angive om du accepterer cookies, som ikke er tvingende nødvendige for de tekniske funktioner ved dit besøg på vores website.

Du kan ændre dine cookie-indstillinger til enhver tid.

Yderligere informationer findes i databeskyttelseserklæringen.

Klik her for at aktivere/deaktivere Google Analytics og Google Ads. Denne cookie hjælper os til at forbedre websitets funktion.

Google Ads baseres på din interesse for produkter, som du har set på andre websites. Til dette formål gemmes cookies på din computer indeholdende oplysninger om din IP-adresse og brugerdata
Google AdWords er et retargeting-tool fra Google LLC. Dermed kan websitet eller købte produkter blive vist på Googles søgeside.

Fødevarelogistik

Open

It-service – viser vejen ind i fremtiden


Nagel-Groups innovative informationslogistik-løsninger muliggør målbare tidsbesparelser og mere kvalitet. De er fleksible, kan ændres samt udvides og giver adgang til information når som helst og hvor som helst. Vi er således allerede nu klar til morgendagens udfordringer.

eLogistics Portal – giver gennemsigtighed og synergi

Vore internetbaserede applikationer giver kunder og medarbejdere en behagelig brugeroplevelse og sørger samtidig for hurtig og præcis information:

• Tracking & Tracing på internettet

Med moderne Tracking- & Tracing-software kan du som kunde følge din forsendelse hele vejen. Du kan selv få adgang til følgesedler eller kan få dem tilsendt som downloads – det er op til dig.

• Book din forsendelse på nettet

På en sikker brugerplatform, som oprettes specielt til dig, kan du indtaste dine forsendelsesoplysninger samt generere SSCC-etiketter og forsendelseslister. Med individuelle indstillinger kan du optimere din registrering. Således er ordreudstedelsen for transportforsendelser ens for alle europæiske markeder. Samtlige processer effektiviseres og potentialet udnyttes fuldt ud.

• Intern transportbørs – for optimering af returgodstransport ved fjerntrafik

Vor interne transportbørs giver brugeren det nødvendige overblik over alle virksomhedens afviklede fjerntrafikruter samt mulige forbindelsesruter. På den måde undgår vi tom-kilometer og sikrer en optimal kapacitetsudnyttelse.

• Monitorering af arbejds- samt køre- og hviletider (Dikon)

Når vi indsætter chauffører sikrer vi, at disse overholder reglerne (køretider, hviletider, kørselsafbrydelser) samt betjener kontrolinstrumenterne i køretøjet korrekt. Afvigelser spores straks af vort monitoreringssystem (Dikon) – disse data omsættes i de individuelle uddannelser af chaufførerne.

Elektronisk dataudveksling - EDI

Brug af elektronisk dataudveksling (EDI) sikrer en næsten uudtømmelig udveksling af informationer. EDI udgør interfacen mellem vore afdelinger, din virksomhed, modtagerne af dine forsendelser og andre procespartnere. Dine data modtages i vor EDI-Clearing-Center, hvor disse. For øjeblikket udveksles dagligt 50.000 interfaceinformationer med kunder og partnere.

Al relevant interface indenfor transport- og lagerstyring lige fra ordreafgivelse over statusmeddelelser og fakturering behandles her.

Alle standarder understøttes af dataformater som f.eks. EDIFACT, EANCOM eller SAP IDocs samt af særlige formater, som kunden måtte ønske.

Transportstyringssystemer – TMS

Inden for transportstyring anvender vi et individuelt system, som er udviklet af vor intern softwareafdeling, for optimalt at understøtter transport- og forretningsprocesserne hos Nagel-Group og vore kunder. Vi udvikler løbende vort transportstyringssystem (TMS) med nye produkter for også at kunne imødekomme fremtidige krav til vore logistikprocesser.

Digital følgeseddel - DigiLis

Digital forsendelse af følgesedler indenfor Nagel-Group - vi kalder det DigiLis – gør det muligt til enhver tid at se følgeseddelsforløbet. Din individuelle følgeseddel kan modtages som pdf og kan senere viderebearbejdes. Det garanterer et fejlfrit og overskueligt dokumentflow. Desuden mindskes papirforbruget og der spares på ressourcerne.

Sporbarhed af udstyr - EQM


Vores anhængere er udstyret med et telematiksystem. Det har følgende fordele:

• Anhængerens position kan altid spores

• Temperaturændringer kan monitoreres

• Den tid, hvor dørene er åbne, kan dokumenteres

• Afvigelser fra nominel tilstand kan spores

• I tilfælde af alarm er det muligt at informere ansvarlige medarbejdere

Det øger sikkerheden – særligt på længere transportruter.

Også på kortere ruter i lokaltrafikken følger vi forsendelsen hele vejen. Vores egne og vores kontraktvirksomheders køretøjer er udstyret med mobilt dataopsamlingsudstyr . Det giver os adgang til:

• Hurtig dokumentation over pålæsningsstatus

• Formidling af leveringsinformation i næsten realtime til vores Tracking & Tracing-system

• Formidling af ordrer til det mobile dataopsamlingsudstyr

• Positionsbestemmelse af køretøjerne

På den måde finder vi den optimale plads til den optimale pris til dit gods.

Lagerstyringssystem – WMS


Også på lageret sørger vi for en gennemskuelig struktur. Derfor introducerede vi for mange år siden den papirløse og dokumentationsløse afvikling af vores processer. Takket være mobilt læseudstyr som scannere og håndholdte enheder tilordnes varerne via deres stregkoder den rigtige ordre. Processen er garanteret fejlfri. Kernen i den papirløse lagerstyring er vores lagerstyringssystem WMS. Det er udviklet af vores softwareafdeling og har stået sin prøve i mange år. Det er særligt tilpasset kravene for håndtering af fødevarer, skræddersyes specielt til dine behov og integreres i vores processer. Det kan anvendes sammen med et konventionelt lagersystem eller et automatisk højreollager. Lagerstyringssystemet er opbygget i moduler og tilbyder ud over mange forskellige parametre følgende muligheder:

Generelt

• Ubrudt procesforløb fra vareindgang til afsendelse

• Permanent procesforløbs- og kvalitetskontrol (f.eks.

prøveudtag)

• Standardiseret udveksling af data uafhængigt af ERP-systemet

• Komplet procesintegration af value added services

• Permanent optimering af alle lagerressourcer

• Omfattende rapporteringsfunktion

• Godsadministration og sporbarhed i overensstemmelse med bekendtgørelse (EF) nr. 178/2002

• Ekstern kundeadgang over onlineportalen (f.eks. lagerlister og registrering af kundeordrer)

Lager

• Kaotisk og dynamisk placering i forskellige lagersystemer (f.eks. reol, blok, gennemløbskanal) sammen med angivelser af yderligere kriterier, f.eks. ABC-klassificering eller angivelse af definerede krav til temperaturen.

• Multibrugerkapacitet

• Fastlagte plukkemetoder, f.eks. efter principperne FIFO (først ind, først ud) eller FEFO (først udløbet, først ud)

• Permanent lagerstatus

• Porteføljehåndtering under hensyntagen til karantæne- og blokeret gods

• Forvaltning af forskelligt af- og pålæsningsudstyr

(fragtudstyr)

Plukning

• Illustration af forskellige plukningsstrategier, f.eks. statisk plukning, automatisk plukning eller plukning i to trin

• Tidsoptimeret behandling af ordrerne

• Registrering af produktspecifik artikelvægt

• Automatisk genopfyldning

Backoffice – for professionel procesledelse


For at yde vores kunder den bedst mulige service, har vi brug for solid opbakning. Derfor har vi et team af medarbejdere med følgende opgaver:

• Projektstyring

• Make-or-buy-beslutninger

• 2nd Level-Support

• Intern SAP-rådgivning

• Individuel SAP-udvikling

• Analyse af de interne administrative processer og optimering af disse ved hjælp af moderne software

Contract Logistics

Contract Logistics

Vor effektive kontraktlogistik tilpasses dine behov og effektiviserer dine processer. Vi leverer skræddersyede løsninger på succes.

mere

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Vi er overbeviste om, at vi som virksomhed er forpligtet til at behandle mennesker og miljø som uundværlige partnere – for vor fremtids skyld.

mere

Ledige job

Ledige job

Vær med, når vi sætter nye standards for fødevarelogistik. Sammen kan vi sikre og udbygge vor førende position!

mere