Indvilligelse i brug af cookies til dataindsamling

Vi bruger cookies til at optimere og kontinuerligt forbedre vores website. Herunder bruger vi blandt andet Google Analytics. Når du besøger vores website, erklærer du dig indforstået med brugen af cookies. Yderligere informationer vedrørende cookies findes i databeskyttelseserklæringen. OK Juster indstillingerIndvilligelse i brug af cookies og til dataindsamling

Vores website bruger cookies for at forbedre brugervenligheden. Vores databeskyttelseserklæring har til formål at informere dig om vores indsamling og bearbejdning af data samt brugen af cookies på vores website.
Du har hermed mulighed for at angive om du accepterer cookies, som ikke er tvingende nødvendige for de tekniske funktioner ved dit besøg på vores website.

Du kan ændre dine cookie-indstillinger til enhver tid.

Yderligere informationer findes i databeskyttelseserklæringen.

Klik her for at aktivere/deaktivere Google Analytics og Google Ads. Denne cookie hjælper os til at forbedre websitets funktion.

Google Ads baseres på din interesse for produkter, som du har set på andre websites. Til dette formål gemmes cookies på din computer indeholdende oplysninger om din IP-adresse og brugerdata
Google AdWords er et retargeting-tool fra Google LLC. Dermed kan websitet eller købte produkter blive vist på Googles søgeside.

  Historie


  I Vamdrup i 1916 tæt ved den daværende grænse blev Andreas Andresen A/S grundlagt af C. G. Søndergaard, som i 1920 flyttede virksomheden til Padborg umiddelbart efter genforeningen. På dette tidspunkt kendte man knapt begrebet spedition. Andreas Andresen overtog virksomheden i 1928 og var leder af denne indtil sin død i 1976 som 72-årig, hvor virksomheden fortsatte under hustruen Luise Andresen i familien eje indtil hendes død i 1992. Her overgik driften af virksomheden til Luise Andresens Fond.

  I starten stod man for transport af levende kreaturer og landbrugsmaskiner og først senere kom transport af levnedsmidler og industrigods til. I Padborg havde Andreas Andresen A/S til huse i et lille kontor ved jernbanen, hvor der dengang kun var 3 ansatte og historien siger, at pladsen var så trang, at de to måtte rejse sig, hvis den tredje skulle ud.

  I 1957 byggede Andreas Andresen et nyt hovedkontor på Jernbanegade 12 og i 1965 kom første del af Padborg Frysehus til. Oprindelig var frysehuset på 1.700 m2 mod i dag 20.000 m3.

  1980-2000

  I 1985 ejede Andreas Andresen A/S 15 vogne og beskæftigede derudover 38 indlejede vogne, og han beskæftigede omkring 100 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Padborg og filialerne i Hvidovre, Rødby og Flensborg. Efterhånden specialiserede man sig mere og mere i transport og spedition af levnedsmidler.

  1986 overtog Andreas Andresen vognmandsfirmaet Junker og Co. A/S og i 1990’erne udvidede man markedsområderne til at omfatte Rusland og der blev etableret filialer i St. Petersborg, Moskva og en filial i Klaipeda, Litauen. I 1992 var opførelsen af et nyt hovedkontor fuldendt. Her samt i filialerne i St. Petersborg og Moskva samt Klaipeda, Litauen, beskæftigede man i slutningen af 1990’erne omkring 220 ansatte og 65 faste eksportvognmænd.

  Som svar på transportbranchens kraftige strukturudvikling i slutningen af 1990’erne købte Andreas Andresen 1. januar 1999 transport- og speditionsfirmaet HST Padborg A/S. Den samlede koncern beskæftigede ca. 550 medarbejdere og havde en omsætning på over DKK 500 mio. Koncernen rådede på det tispunkt over ca. 250 egne trækkende enheder, 500 egne trailere samt betydelige faciliteter inden for både køle-/frysehus / terminal, vaskeanlæg og tørgodslagre.

  2000-2010

  Allerede i 2001 formåede Nagel-Group at åbne døren til det skandinaviske marked som led i deres internationaliseringsstrategi gennem erhvervelse af 47,5% aktierne hos den danske specialist indenfor levnedsmiddellogistik. I årene 2005 og 2009 erhvervede man yderligere ejerandele således, at der i mellemtiden var opkøbt 80% af aktiekapitalen gennem Nagel-Group.

  I juni 2003 opkøbtes firmaet Holger Pagh Sellerup ApS og man etablerede i den forbindelse en filial i Børkop ved Vejle. Senere på året i oktober købte Andreas Andresen 50% af aktierne i KK Transport Struer. Hvor Andreas Andresen A/S er kendt for sit internationale set-up, er KK Transport Stuer kendt for national distribution af køle- og frostvarer. Det var derfor 2 virksomheder, som supplerede hinanden og med dannelsen af det nye fælles selskab, kunne der tilbyde et koncept omfattende nationale og internationale logistikløsninger.

  KK Transport Struer, der som nævnt er delvis ejet af Andreas Andresen A/S, købte i 2004 90% af aktierne i EKV Transport A/S, der var kendt for sin store aktivitet inden for national distribution af fødevarer. Dette var en naturlig udvidelse af KK’s i forvejen store nationale distributionsnetværk og et godt supplement til Andreas Andresen’ væsentlige internationale aktiviteter og man kunne nu national såvel som international tilbyde et koncept, der dækker alle behov indenfor levnedsmiddeldistribution.

  Ligeledes i 2004 udvidedes køleterminalen på Thorsvej fra 8.000 m2 til 15.000 m2 og som en naturlig del af struktur af markedsændringerne overtog Kraftverkehr Nagel i 2006 75% af aktierne i Andreas Andresen A/S. Samme år overtog Andreas Andresen A/S 51% af aktierne i Trans Mar A/S og havde nu et komplet koncept for transport af fiskeprodukter.

  I 2007-2008 blev alle aktier i Trans Mar A/S overtaget og ved udgangen af 2008 blev kontoret i Padborg udvidet til 5.000 m2 og samlede ledelse og administration for Andreas Andresen A/S. Koncernen beskæftigede nu 1.000 medarbejdere og havde en omsætning på kr. 1,5 mia.

  2010-2015

  Med virkning fra 10. januar 2012 har Nagel-Group overtaget de resterende 20% af aktiekapitalen i Andreas Andresen A/S i Padborg, som indtil da har været ejet af Luise-Andresen-Fonden. Derved er Nagel-Group eneaktionær i Andreas Andresen A/S og de tilhørende datterselskaber. Andreas Andresen regnes i Danmark for et af de førende logistikforetagender indenfor international transport af fødevarer.

  Ved den seneste aktieovertagelse er Nagel-Group nu i stand til helt at gennemføre integrationen af Andreas Andresen i Nagel-koncernen, for således at opnå yderligere optimering og styrkelse af Nagels europæiske netværk.

  Virksomheden er i løbet af 2012 og 2013 yderligere integreret i Nagel-Group og skiftede 1. marts 2013 navn fra Andreas Andresen A/S til Nagel Danmark A/S. Der er i 2013 gennemført et branding skift med nye logoer på bygninger samt faste anlæg og en udskiftning af branding på rullende materiel er igangsat. Gennem fuld integration med moderselskabet Nagel-Groups europæiske distributionsnetværk opnår Nagel Danmark en ny og forbedret gennemslagskraft på samtlige markeder.

  2015+

  Den 4. oktober 2016 kunne firmaet så fejre 100 års beståen - fra et beskedent skur på en baneskråning i Vamdrup, hvor 3 medarbejdere i 1916 ordnede papirer i halvkulde og ved petroleumslampens skær, er Nagel Danmark nu i 2016 vokset til en moderne transport- og logistikvirksomhed, som gennem sin passion for fødevarer også vil være i stand til at løse de utallige opgaver, som ligger forude i de næste 100 år!

  I december 2016 besluttede Nagel Danmark A/S sig for et Joint Venture, Nagel Liller A/S sammen med to andre stærke aktører på det nationale transportmarked – Liller Trans A/S og KK Logistic A/S. Alle tre virksomheder har været aktive på det danske marked for transport af fødevarer siden 1920’ern og 30’erne.

  Med etableringen af Nagel Liller vil selskabet være rustet til at tilbyde sine kunder (konkurrence-dygtige løsninger inden for distribution og lager til såvel tørgods som frost og køl. Med afdelinger i Vejle, Struer, Odense og Bjæverskov med 17.500 m2 under tag, tilbydes) en ægte national dækkende service med nærhed til både afsender og modtager

  For at læse mere om historien bag Nagel-Group, klik her.

  Kontakt

  Kontakt

  Nagel Danmark A/S

  InternetBooking

  InternetBooking

  Her finder du InternetBooking-Service fra Nagel Danmark. I dette portal kan I foretage bookinger og kontrollere aktuelle ordrer.

  mere

  Firmahistorie

  Firmahistorie

  Vi har internaliseret opbrudsmentaliteten og viderefører de samme krav og forventninger som vore grundlæggere. Med friske serviceydelser i førsteklasses kvalitet.

  mere