Vi anvender cookies for at kunne tilbyde dig en bedre online-oplevelse. Ved at besøge vor hjemmeside erklærer du dig indforstået med, at vi bruger cookies. Databeskyttelseserklæring Vis ikke

Cases

Open

Mælkeprodukter fra Frankrig – levering til handelskæder i 5 europæiske landelande

Opgaven

En af vores franske kunder blev af en af sine storkunder opfordret til også at levere til centrallagrene i Tyskland, Østrig, Polen og Tjekkiet. Hidtil havde kunden ikke ønsket at overtage denne opgave, da afstandene var for lange, antallet af leveringssteder for høj og planlægningen for omfattende. På grund af konkurrencesituationen på markedet måtte producenten genoverveje sin holdning. Men hvordan skulle opgaven gribes an? Der fandtes ikke data over mængde, bestillingsomfang eller kørselshyppighed.

Ved en samtale med en af vore afdelingsledere fandt man hurtigt frem til en enkel og effektiv løsning.

Løsningen

Producenten overdrager os ugentligt en varemængde, der svarer til 1 til 2 vognlæs. Nagel-Group overtager hovedruten til den mest hensigtsmæssige tyske afdeling (afhængigt af dagssituationen kan det være til afdelinger i nord, syd eller vest), som vognmanden kan nå indenfor normal arbejdstid. Data sendes forud, således at den tyske afdeling kan forberede den optimale kombination af direkte leveringer og brug af netværket. Samme aften, som varerne modtages, omlæsses de til andre vogne, således at de kan nå frem til centrallagrene til det aftalte tidspunkt. På grund af den daglige direkte forbindelse fra afdelingerne i netværket til næsten alle europæiske centrallagre, spiller variationer og overraskelser i forbindelse med mængden af varer ingen rolle.

Konklusion

Denne kunde nyder godt af vort internationale netværk og Nagel-Groups systematiserede trafik. Især det store antal af leveringer til centrallagrene er en stor fordel, fordi det overflødiggør en lang og besværlig isoleret planlægning. Desuden er den høje udnyttelsesgrad af vore køretøjer og det dermed nedsatte CO2-udslip en fordel for kunden og for miljøet. Og konkurrencen på hjemmemarkedet har igen fået en ny udfordring.

Case: Slik

Case: Slik

I 2010 fik Nagel-Group til opgave at overtage lagrestyringen i to afdelinger af en stor tysk slikproducent.

mere

IT-kompetencer

IT-kompetencer

Vor it-teknologi giver svar på komplekse logistikspørgsmål. Den er sikker, kan udbygges og er let tilgængelig.

mere

Vi som arbejdsgivere

Vi som arbejdsgivere

Som førende serviceudbydere i Europa åbner Nagel-Group for muligheder, som kun en stor organisation kan tilbyde.

mere