Indvilligelse i brug af cookies til dataindsamling

Vi bruger cookies til at optimere og kontinuerligt forbedre vores website. Herunder bruger vi blandt andet Google Analytics. Når du besøger vores website, erklærer du dig indforstået med brugen af cookies. Yderligere informationer vedrørende cookies findes i databeskyttelseserklæringen. OK Juster indstillingerIndvilligelse i brug af cookies og til dataindsamling

Vores website bruger cookies for at forbedre brugervenligheden. Vores databeskyttelseserklæring har til formål at informere dig om vores indsamling og bearbejdning af data samt brugen af cookies på vores website.
Du har hermed mulighed for at angive om du accepterer cookies, som ikke er tvingende nødvendige for de tekniske funktioner ved dit besøg på vores website.

Du kan ændre dine cookie-indstillinger til enhver tid.

Yderligere informationer findes i databeskyttelseserklæringen.

Klik her for at aktivere/deaktivere Google Analytics og Google Ads. Denne cookie hjælper os til at forbedre websitets funktion.

Google Ads baseres på din interesse for produkter, som du har set på andre websites. Til dette formål gemmes cookies på din computer indeholdende oplysninger om din IP-adresse og brugerdata
Google AdWords er et retargeting-tool fra Google LLC. Dermed kan websitet eller købte produkter blive vist på Googles søgeside.

Cases

Open

Mælkeprodukter fra Frankrig – levering til handelskæder i 5 europæiske landelande

Opgaven

En af vores franske kunder blev af en af sine storkunder opfordret til også at levere til centrallagrene i Tyskland, Østrig, Polen og Tjekkiet. Hidtil havde kunden ikke ønsket at overtage denne opgave, da afstandene var for lange, antallet af leveringssteder for høj og planlægningen for omfattende. På grund af konkurrencesituationen på markedet måtte producenten genoverveje sin holdning. Men hvordan skulle opgaven gribes an? Der fandtes ikke data over mængde, bestillingsomfang eller kørselshyppighed.

Ved en samtale med en af vore afdelingsledere fandt man hurtigt frem til en enkel og effektiv løsning.

Løsningen

Producenten overdrager os ugentligt en varemængde, der svarer til 1 til 2 vognlæs. Nagel-Group overtager hovedruten til den mest hensigtsmæssige tyske afdeling (afhængigt af dagssituationen kan det være til afdelinger i nord, syd eller vest), som vognmanden kan nå indenfor normal arbejdstid. Data sendes forud, således at den tyske afdeling kan forberede den optimale kombination af direkte leveringer og brug af netværket. Samme aften, som varerne modtages, omlæsses de til andre vogne, således at de kan nå frem til centrallagrene til det aftalte tidspunkt. På grund af den daglige direkte forbindelse fra afdelingerne i netværket til næsten alle europæiske centrallagre, spiller variationer og overraskelser i forbindelse med mængden af varer ingen rolle.

Konklusion

Denne kunde nyder godt af vort internationale netværk og Nagel-Groups systematiserede trafik. Især det store antal af leveringer til centrallagrene er en stor fordel, fordi det overflødiggør en lang og besværlig isoleret planlægning. Desuden er den høje udnyttelsesgrad af vore køretøjer og det dermed nedsatte CO2-udslip en fordel for kunden og for miljøet. Og konkurrencen på hjemmemarkedet har igen fået en ny udfordring.

Case: Slik

Case: Slik

I 2010 fik Nagel-Group til opgave at overtage lagrestyringen i to afdelinger af en stor tysk slikproducent.

mere

IT-kompetencer

IT-kompetencer

Vor it-teknologi giver svar på komplekse logistikspørgsmål. Den er sikker, kan udbygges og er let tilgængelig.

mere

Vi som arbejdsgivere

Vi som arbejdsgivere

Som førende serviceudbydere i Europa åbner Nagel-Group for muligheder, som kun en stor organisation kan tilbyde.

mere