Souhlas s užitím cookies za účelem shromažďování osobních údajů

Soubory cookies používáme k optimalizaci a neustálému zlepšování našich webových stránek. K tomu využíváme mimo jiné i nástroj Google Analytics. Budete-li tyto webové stránky nadále užívat, udělujete tím souhlas s používáním cookies. Další informace o souborech cookies naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasím Upravit nastavení SouhlasímSouhlas s používáním cookies a se shromažďováním osobních údajů

Naše webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského nastavení. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby zajistily, že si budete vědomi shromažďování a zpracování dat, a to i prostřednictvím používání souborů cookies na našich webových stránkách.
Chceme vám dát možnost volby, zda cookies, které nejsou pro technické fungování webových stránek nezbytně nutné, budete či nebudete používat.

Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit.

Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Chcete-li aktivovat či deaktivovat služby Google Analytics a Google Ads, klikněte zde. Tento soubor cookie nám pomáhá zlepšovat výkonnost našich webových stránek

GoogleAds vycházejí z vašeho zájmu o produkty, které vám byly dříve zobrazeny na jiných webových stránkách. Pro tento účel se na vašem počítači ukládají soubory cookie, které obsahují vaši IP adresu a uživatelské údaje.
Google AdWords je nástroj společnosti Google LLC pro cílení internetové reklamy. To umožňuje zobrazit webové stránky nebo inzerované produkty ve vyhledavači Google.

ZÁSADY

Skupina Nagel patří k vedoucím evropským společnostem pro distribuci potravin. Každý den přinášíme čerstvé potraviny více než 500 milionům lidí v Evropě.

Jsme si neustále vědomi zodpovědnosti vůči našim spolupracovníkům, zákazníkům i obchodním partnerům. Proto se hlásíme k zásadám zodpovědného vedení podniku.

Chceme každý den plnit požadavky a očekávání našich zákazníků v co nejvyšší kvalitě a co nejspolehlivěji. K tomu je nezbytná upřímná a přímočará komunikace s našimi zákazníky i spolupracovníky. Neomezenou důvěru zákazníků a spolupracovníků si získáváme díky dodržování etických, společenských a ekologických standardů.

V souladu s příslušnými zákony se zavazujeme k podnikatelské integritě a pro spolupracovníky i dodavatele jsme vytvořili kodex chování.

Ten určuje závazné standardy kvality, etiky podnikání a integrity a je závazný pro celou skupinu Nagel.

Následující zásady platí pro všechny pracovníky a dodavatele služeb skupiny Nagel.

Labour Standards

Vycházíme ze zásad iniciativy „Global Compact“ Organizace spojených národů a „ETI Base Code“. Dále v souladu s místními zákony a zvyky respektujeme vyjádření International Labour Organisation (ILO) z roku 1998, které obsahuje přehled základních zásad a práv při práci („Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work“).

Zajišťujeme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a snesitelnou pracovní dobu. Dále respektujeme právo na spolurozhodování, ceníme si hodnoty zastupování zájmů a zajišťujeme spravedlivé odměňování.

Health & Safety

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tvoří nedílnou součást všech podnikových procesů. Pracovní prostředí vždy udržujeme čisté a suché. Bez výjimky provádíme a dodržujeme platné předpisy o ochraně a hygieně při práci. Abychom toho dosáhli, zavádíme opatření a vyvíjíme procesy, které minimalizují nebezpečí, nehody a negativní vliv na zdraví.

V této oblasti jdou příkladem zejména vedoucí pracovníci. Bezpečnost a zdraví v pracovním prostředí je základem úspěchu našeho podnikání.

Business Ethics

Dodržování zákonů a předpisů je pro nás samozřejmostí. Vždy a ve všech oblastech se chováme důvěryhodně a v souladu s právem. Důrazně odmítáme všechny formy korupce a zavazujeme se férové soutěži a svobodnému trhu. Obchodní partnery si vybíráme výhradně podle objektivních a hodnotově neutrálních kritérií.

Klademe velký důraz na otevřené a transparentní prostředí, kde je důležitá vzájemná úcta a důvěra. To platí pro zacházení se spolupracovníky, zákazníky, obchodními partnery i dalšími organizacemi a institucemi.

Ochrana osobních údajů, které nám svěřili naši zákazníci, má pro nás velký význam a tvoří tak pevnou součást našeho podnikání.

Sustainability

Udržitelné chování je nám vlastní. Jsme přesvědčeni o tom, že naší povinností jako podniku je, abychom s lidmi i s přírodou jednali jako s nepostradatelnými partnery. Proto uvádíme v soulad ekonomii a ekologii. Jsme rodinným podnikem a udržitelné chování a šetrné zacházení se zdroji jsou pevně zapsány do naší DNA.

S tímto vědomím nadále rozvíjíme své vysoké standardy a dosahujeme tak průběžných zlepšení pro lidi i pro životní prostředí. Green Logistics a společenská zodpovědnost jsou součástí naší každodenní činnosti.

Continuous Improvement

Abychom trvale dosahovali požadavků kladených na kvalitu, neustále pracujeme na zlepšování našich služeb, struktur a procesů.

Základem procesu neustálého zlepšování jsou vědomosti a schopnosti všech našich pracovníků. Přispívá k němu i otevřený, komunikativní a respektující přístup ve všech oblastech podnikání a na všech úrovních.

Všechny zaměstnance vyzýváme k tomu, aby o případném porušení zákona a/nebo morálně-etických principů informovali pověřence pro dodržování předpisů nebo ombudsmana skupiny Nagel. Přitom zachováváme anonymitu ohlašující osoby.

Další informace

Pokud máte zájem o další informace nebo máte jakékoliv otázky, prosíme, obraťte se přímo na podnikové právní oddělení nebo na ombudsmana skupiny Nagel. Kontaktní informace najdete pod následujícím odkazem.

Download
Policy