Používáme Cookies, abychom vám mohli nabídnout lepší online zážitek. Využíváním naší webové stránky souhlasíte s tím, že používáme Cookies. Prohlášení o ochraně dat Skrýt poznámku

ZÁSADY

Skupina Nagel patří k vedoucím evropským společnostem pro distribuci potravin. Každý den přinášíme čerstvé potraviny více než 500 milionům lidí v Evropě.

Jsme si neustále vědomi zodpovědnosti vůči našim spolupracovníkům, zákazníkům i obchodním partnerům. Proto se hlásíme k zásadám zodpovědného vedení podniku.

Chceme každý den plnit požadavky a očekávání našich zákazníků v co nejvyšší kvalitě a co nejspolehlivěji. K tomu je nezbytná upřímná a přímočará komunikace s našimi zákazníky i spolupracovníky. Neomezenou důvěru zákazníků a spolupracovníků si získáváme díky dodržování etických, společenských a ekologických standardů.

V souladu s příslušnými zákony se zavazujeme k podnikatelské integritě a pro spolupracovníky i dodavatele jsme vytvořili kodex chování.

Ten určuje závazné standardy kvality, etiky podnikání a integrity a je závazný pro celou skupinu Nagel.

Následující zásady platí pro všechny pracovníky a dodavatele služeb skupiny Nagel.

Labour Standards

Vycházíme ze zásad iniciativy „Global Compact“ Organizace spojených národů a „ETI Base Code“. Dále v souladu s místními zákony a zvyky respektujeme vyjádření International Labour Organisation (ILO) z roku 1998, které obsahuje přehled základních zásad a práv při práci („Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work“).

Zajišťujeme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a snesitelnou pracovní dobu. Dále respektujeme právo na spolurozhodování, ceníme si hodnoty zastupování zájmů a zajišťujeme spravedlivé odměňování.

Health & Safety

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tvoří nedílnou součást všech podnikových procesů. Pracovní prostředí vždy udržujeme čisté a suché. Bez výjimky provádíme a dodržujeme platné předpisy o ochraně a hygieně při práci. Abychom toho dosáhli, zavádíme opatření a vyvíjíme procesy, které minimalizují nebezpečí, nehody a negativní vliv na zdraví.

V této oblasti jdou příkladem zejména vedoucí pracovníci. Bezpečnost a zdraví v pracovním prostředí je základem úspěchu našeho podnikání.

Business Ethics

Dodržování zákonů a předpisů je pro nás samozřejmostí. Vždy a ve všech oblastech se chováme důvěryhodně a v souladu s právem. Důrazně odmítáme všechny formy korupce a zavazujeme se férové soutěži a svobodnému trhu. Obchodní partnery si vybíráme výhradně podle objektivních a hodnotově neutrálních kritérií.

Klademe velký důraz na otevřené a transparentní prostředí, kde je důležitá vzájemná úcta a důvěra. To platí pro zacházení se spolupracovníky, zákazníky, obchodními partnery i dalšími organizacemi a institucemi.

Ochrana osobních údajů, které nám svěřili naši zákazníci, má pro nás velký význam a tvoří tak pevnou součást našeho podnikání.

Sustainability

Udržitelné chování je nám vlastní. Jsme přesvědčeni o tom, že naší povinností jako podniku je, abychom s lidmi i s přírodou jednali jako s nepostradatelnými partnery. Proto uvádíme v soulad ekonomii a ekologii. Jsme rodinným podnikem a udržitelné chování a šetrné zacházení se zdroji jsou pevně zapsány do naší DNA.

S tímto vědomím nadále rozvíjíme své vysoké standardy a dosahujeme tak průběžných zlepšení pro lidi i pro životní prostředí. Green Logistics a společenská zodpovědnost jsou součástí naší každodenní činnosti.

Continuous Improvement

Abychom trvale dosahovali požadavků kladených na kvalitu, neustále pracujeme na zlepšování našich služeb, struktur a procesů.

Základem procesu neustálého zlepšování jsou vědomosti a schopnosti všech našich pracovníků. Přispívá k němu i otevřený, komunikativní a respektující přístup ve všech oblastech podnikání a na všech úrovních.

Všechny zaměstnance vyzýváme k tomu, aby o případném porušení zákona a/nebo morálně-etických principů informovali pověřence pro dodržování předpisů nebo ombudsmana skupiny Nagel. Přitom zachováváme anonymitu ohlašující osoby.

Další informace

Pokud máte zájem o další informace nebo máte jakékoliv otázky, prosíme, obraťte se přímo na podnikové právní oddělení nebo na ombudsmana skupiny Nagel. Kontaktní informace najdete pod následujícím odkazem.

Download
Policy