Používáme Cookies, abychom vám mohli nabídnout lepší online zážitek. Využíváním naší webové stránky souhlasíte s tím, že používáme Cookies. Prohlášení o ochraně dat Skrýt poznámku

Společnost

Open

Udržitelný rozvoj – odpovědnost za člověka a jeho životní prostředí


Jako rodinný podnik sleduje skupina Nagel-Group politiku zaměřenou na budoucnost. Tedy cestu, která prohlubuje trvale udržitelné obchodování a tím dlouhodobě i stálost.

Skupina Nagel-Group zastává názor, že naší povinností jako podniku je, abychom s lidmi a přírodou jednali jako s nepostradatelnými partnery. Proto usilujeme o harmonii ekonomie a ekologie. Zachování přírodních zdrojů při poskytování služeb našim zákazníkům proto definujeme jako základní princip našeho obchodování. S tímto vědomím dále důsledně rozvíjíme naše vysoké standardy. Ty totiž přináší neustálé zlepšování podmínek pro člověka a životní prostředí. Green Logistics a sociální odpovědnost proto nejsou pro nás jen slova, ale běžná praxe.

ZNU - Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung [Centrum pro udržitelné podnikání]

Skupina Nagel-Group je od roku 2015 partnerským podnikem ZNU - Centra pro udržitelné podnikání. ZNU je na praktické aplikace zaměřený výzkumný ústav Ekonomické fakulty Univerzity Witten/Herdecke. Coby iniciativa pro udržitelnost v hospodářství a vědě pracuje v oblastech výzkumu, výuky, dalšího vzdělávání a konferencí na zpřístupňování udržitelnosti dnešním a budoucím vedoucím pracovníkům a na motivování těchto pracovníků k tomu, aby využívali příležitostí pro udržitelné podnikání.

Technologie šetrné k životnímu prostředí a zdrojům

Důsledně se orientujeme na seskupování toků zboží a na technologie šetřící životní prostředí a zdroje. A totéž přirozeně platí i pro vozový park: Spotřeba pohonných hmot je v logistice nejen podstatným nákladovým faktorem, ale také rozhodujícím způsobem ovlivňuje vznikající emise. Proto jsme již dávno zavedli pravidelné kontroly spotřeby a podporu jízdy s optimalizací spotřeby. Navíc stále využíváme aktuálního stavu vývoje vedoucích prodejců užitkových vozidel. Nízká spotřeba a emise jsou pro nás při nákupu zvlášť důležitými kritérii. Profil našich požadavků pak završují pneumatiky s nízkým valivým odporem v základním vybavení.

Také v oblasti nemovitostí plně využíváme možností optimalizace energie: počínaje ekologicky smysluplným plánováním kapacit budov a výšek hal přes použití energeticky efektivních izolačních a stavebních materiálů až k nasazení osvětlovací technologie šetrné k životnímu prostředí. Aby byly tyto vlastnosti trvalé, v pravidelných intervalech kontrolujeme energetický stav techniky budov. Jen tak můžeme dostát našim vlastním vysokým standardům.

Šetrnost k přírodním zdrojům je pro nás jako logistickou firmu samozřejmostí. A máme v tom dlouhou tradici. Proto se staráme o to, aby byly naše procesy stále aktuální.

Cíle

Být připraveni na budoucnost je nejvyšším cílem naší společnosti. Pro udržitelné podnikání si skupina Nagel-Group stanovila různé dílčí cíle, které představují na budoucnost orientované a flexibilitou se vyznačující zaměření.

Svou účastí na iniciativě GS1 Lean&Green znovu podtrhujeme význam ekologického managementu pro náš podnik. Jako členové této neziskové iniciativy se zavazujeme během pěti let snížit emise CO2 spojené s logistikou nejméně o 20 procent. Náš akční plán pro dosažení tohoto cíle zkontrolovalo a schválilo sdružení TÜV-Nord. Za angažovanost v oblasti životního prostředí byla skupině Nagel-Group v září 2016 udělena cena Lean&Green Award.

Skupina Nagel-Group se chce zlepšit i pro své stávající a potenciální budoucí zaměstnance coby zaměstnavatel a chce etablovat dlouhodobě udržitelnou dobrou firemní kulturu. Za tímto účelem provádí Nagel-Group v rámci celé skupiny průzkumy názorů zaměstnanců. V institutu Great Place to Work tak máme na své straně silného a zkušeného partnera. Díky zpětné vazbě zaměstnanců může skupina Nagel-Group zjistit, z čeho jsou v podniku lidé nadšení, co je na jednotlivých stanovištích motivuje a zvláště pak kde vidí potenciál pro zlepšení, a s touto zpětnou vazbou pak může odpovídajícím způsobem nakládat. Skupina Nagel-Group si dává za cíl na základě výsledků průzkumu zvýšit svou atraktivitu coby zaměstnavatele jako i spokojenost zaměstnanců a upevnit tak stabilní firemní kulturu. Měřeno podle indexu GPTW se chceme neustále zlepšovat.

Hospodárnost skupiny Nagel-Group přitom hraje důležitou roli. Jako celoevropský poskytovatel logistických služeb usilujeme o smysluplné, každoroční zvyšování ziskovosti. Vylepšování výsledků má zajistit připravenost na budoucnost a výkonnost vzhledem k zákazníkům i zaměstnancům společnosti. Na interních grémiích, jako jsou jednání vedoucího personálu či měsíční porady o výsledcích, se optimalizují struktury společnosti, diskutuje se hospodářská orientace a analyzují výsledky, načež se patřičně přizpůsobují nákladové struktury.

Toto a mnoho dalších věcí děláme již dnes:

 • seskupování toků zboží
 • optimální vytížení nákladového prostoru (patrové / vícekomorové nákladní automobily)
 • rozsáhlá prevence prázdných kilometrů
 • pravidelné kontroly spotřeby našeho vozového parku
 • školení a pokyny k jízdě s optimální spotřebou
 • ekologické koncepty osvětlení
 • rekuperace tepla u nemovitostí
 • redukce odpadů a recyklace

Máte ještě nějaké otázky? Rádi vám poskytneme další informace: sustainability@nagel-group.com

V centru pozornosti stojí člověk

Současně přebíráme společenskou odpovědnost. Jako poskytovatelé služeb chápeme význam, jaký pro úspěch našeho podniku mají lidé. Zákazníci, zaměstnanci, perspektivní pracovníci, obchodní partneři, spotřebitelé – všude jsou to právě oni, kdo dává smysl naší existenci jako podniku. Proto chceme přispět k tomu, aby lidé prostřednictvím vzdělání, sportu a sociálního zázemí našli podporu pro svůj život. Angažujeme se jak v rámci skupiny Nagel-Group, tak i mimo ni, zejména v těchto oblastech:

 • sport a podpora mládeže
 • spolupráce mezi školami a podniky
 • další vzdělávání
 • skloubení rodiny a profese

Co děláme pro budoucnost?
Jednáme prozřetelně, odpovědně, šetříme zdroje.

Kvalita

Kvalita

Čerstvost a kvalita alfou i omegou našeho oboru. Proto je nejvyšší prioritou skupiny Nagel-Group právě bezpečnost potravin.

více

Logistika potravin

Logistika potravin

Mnohonásobně osvědčené procesy. Efektivní plánování. Skupina Nagel-Group vám servíruje na míru střižené „recepty“ pro logistiku vašich potravin.

více

Nagel-Group

Nagel-Group

Jako jeden z předních dodavatelů v Evropě poskytuje skupina Nagel-Group celou řadu perspektiv, která se otevírají pouze v mezinárodní organizaci.

více