Souhlas s užitím cookies za účelem shromažďování osobních údajů

Soubory cookies používáme k optimalizaci a neustálému zlepšování našich webových stránek. K tomu využíváme mimo jiné i nástroj Google Analytics. Budete-li tyto webové stránky nadále užívat, udělujete tím souhlas s používáním cookies. Další informace o souborech cookies naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasím Upravit nastavení SouhlasímSouhlas s používáním cookies a se shromažďováním osobních údajů

Naše webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského nastavení. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby zajistily, že si budete vědomi shromažďování a zpracování dat, a to i prostřednictvím používání souborů cookies na našich webových stránkách.
Chceme vám dát možnost volby, zda cookies, které nejsou pro technické fungování webových stránek nezbytně nutné, budete či nebudete používat.

Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit.

Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Chcete-li aktivovat či deaktivovat služby Google Analytics a Google Ads, klikněte zde. Tento soubor cookie nám pomáhá zlepšovat výkonnost našich webových stránek

GoogleAds vycházejí z vašeho zájmu o produkty, které vám byly dříve zobrazeny na jiných webových stránkách. Pro tento účel se na vašem počítači ukládají soubory cookie, které obsahují vaši IP adresu a uživatelské údaje.
Google AdWords je nástroj společnosti Google LLC pro cílení internetové reklamy. To umožňuje zobrazit webové stránky nebo inzerované produkty ve vyhledavači Google.

Společnost

Open

Udržitelný rozvoj – odpovědnost za člověka a jeho životní prostředí


Jako rodinný podnik sleduje skupina Nagel-Group politiku zaměřenou na budoucnost. Tedy cestu, která prohlubuje trvale udržitelné obchodování a tím dlouhodobě i stálost.

Skupina Nagel-Group zastává názor, že naší povinností jako podniku je, abychom s lidmi a přírodou jednali jako s nepostradatelnými partnery. Proto usilujeme o harmonii ekonomie a ekologie. Zachování přírodních zdrojů při poskytování služeb našim zákazníkům proto definujeme jako základní princip našeho obchodování. S tímto vědomím dále důsledně rozvíjíme naše vysoké standardy. Ty totiž přináší neustálé zlepšování podmínek pro člověka a životní prostředí. Green Logistics a sociální odpovědnost proto nejsou pro nás jen slova, ale běžná praxe.

ZNU - Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung [Centrum pro udržitelné podnikání]

Skupina Nagel-Group je od roku 2015 partnerským podnikem ZNU - Centra pro udržitelné podnikání. ZNU je na praktické aplikace zaměřený výzkumný ústav Ekonomické fakulty Univerzity Witten/Herdecke. Coby iniciativa pro udržitelnost v hospodářství a vědě pracuje v oblastech výzkumu, výuky, dalšího vzdělávání a konferencí na zpřístupňování udržitelnosti dnešním a budoucím vedoucím pracovníkům a na motivování těchto pracovníků k tomu, aby využívali příležitostí pro udržitelné podnikání.

Technologie šetrné k životnímu prostředí a zdrojům

Důsledně se orientujeme na seskupování toků zboží a na technologie šetřící životní prostředí a zdroje. A totéž přirozeně platí i pro vozový park: Spotřeba pohonných hmot je v logistice nejen podstatným nákladovým faktorem, ale také rozhodujícím způsobem ovlivňuje vznikající emise. Proto jsme již dávno zavedli pravidelné kontroly spotřeby a podporu jízdy s optimalizací spotřeby. Navíc stále využíváme aktuálního stavu vývoje vedoucích prodejců užitkových vozidel. Nízká spotřeba a emise jsou pro nás při nákupu zvlášť důležitými kritérii. Profil našich požadavků pak završují pneumatiky s nízkým valivým odporem v základním vybavení.

Také v oblasti nemovitostí plně využíváme možností optimalizace energie: počínaje ekologicky smysluplným plánováním kapacit budov a výšek hal přes použití energeticky efektivních izolačních a stavebních materiálů až k nasazení osvětlovací technologie šetrné k životnímu prostředí. Aby byly tyto vlastnosti trvalé, v pravidelných intervalech kontrolujeme energetický stav techniky budov. Jen tak můžeme dostát našim vlastním vysokým standardům.

Šetrnost k přírodním zdrojům je pro nás jako logistickou firmu samozřejmostí. A máme v tom dlouhou tradici. Proto se staráme o to, aby byly naše procesy stále aktuální.

Cíle

Být připraveni na budoucnost je nejvyšším cílem naší společnosti. Pro udržitelné podnikání si skupina Nagel-Group stanovila různé dílčí cíle, které představují na budoucnost orientované a flexibilitou se vyznačující zaměření.

Svou účastí na iniciativě GS1 Lean&Green znovu podtrhujeme význam ekologického managementu pro náš podnik. Jako členové této neziskové iniciativy se zavazujeme během pěti let snížit emise CO2 spojené s logistikou nejméně o 20 procent. Náš akční plán pro dosažení tohoto cíle zkontrolovalo a schválilo sdružení TÜV-Nord. Za angažovanost v oblasti životního prostředí byla skupině Nagel-Group v září 2016 udělena cena Lean&Green Award.

Pro Nagel-Group jako potravinovou logistickou společnost jsou zaměstnanci tím nejvyšším přínosem. Proto poskytujeme našim zaměstnancům zdravé a bezpečné prostředí. Předcházení pracovním úrazům znamená v první řadě předcházet utrpení lidí a společnosti. Společnost Nagel-Group chce proto do roku 2025 dosáhnout cíle „nulových nehod“.

Hospodárnost skupiny Nagel-Group přitom hraje důležitou roli. Jako celoevropský poskytovatel logistických služeb usilujeme o smysluplné, každoroční zvyšování ziskovosti. Vylepšování výsledků má zajistit připravenost na budoucnost a výkonnost vzhledem k zákazníkům i zaměstnancům společnosti. Na interních grémiích, jako jsou jednání vedoucího personálu či měsíční porady o výsledcích, se optimalizují struktury společnosti, diskutuje se hospodářská orientace a analyzují výsledky, načež se patřičně přizpůsobují nákladové struktury.

Toto a mnoho dalších věcí děláme již dnes:

 • seskupování toků zboží
 • optimální vytížení nákladového prostoru (patrové / vícekomorové nákladní automobily)
 • rozsáhlá prevence prázdných kilometrů
 • pravidelné kontroly spotřeby našeho vozového parku
 • školení a pokyny k jízdě s optimální spotřebou
 • ekologické koncepty osvětlení
 • rekuperace tepla u nemovitostí
 • redukce odpadů a recyklace

Máte ještě nějaké otázky? Rádi vám poskytneme další informace: sustainability@nagel-group.com

V centru pozornosti stojí člověk

Současně přebíráme společenskou odpovědnost. Jako poskytovatelé služeb chápeme význam, jaký pro úspěch našeho podniku mají lidé. Zákazníci, zaměstnanci, perspektivní pracovníci, obchodní partneři, spotřebitelé – všude jsou to právě oni, kdo dává smysl naší existenci jako podniku. Proto chceme přispět k tomu, aby lidé prostřednictvím vzdělání, sportu a sociálního zázemí našli podporu pro svůj život. Angažujeme se jak v rámci skupiny Nagel-Group, tak i mimo ni, zejména v těchto oblastech:

 • sport a podpora mládeže
 • spolupráce mezi školami a podniky
 • další vzdělávání
 • skloubení rodiny a profese

Co děláme pro budoucnost?
Jednáme prozřetelně, odpovědně, šetříme zdroje.

Kvalita

Kvalita

Čerstvost a kvalita alfou i omegou našeho oboru. Proto je nejvyšší prioritou skupiny Nagel-Group právě bezpečnost potravin.

více

Logistika potravin

Logistika potravin

Mnohonásobně osvědčené procesy. Efektivní plánování. Skupina Nagel-Group vám servíruje na míru střižené „recepty“ pro logistiku vašich potravin.

více

Nagel-Group

Nagel-Group

Jako jeden z předních dodavatelů v Evropě poskytuje skupina Nagel-Group celou řadu perspektiv, která se otevírají pouze v mezinárodní organizaci.

více