Souhlas s užitím cookies za účelem shromažďování osobních údajů

Soubory cookies používáme k optimalizaci a neustálému zlepšování našich webových stránek. K tomu využíváme mimo jiné i nástroj Google Analytics. Budete-li tyto webové stránky nadále užívat, udělujete tím souhlas s používáním cookies. Další informace o souborech cookies naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasím Upravit nastavení SouhlasímSouhlas s používáním cookies a se shromažďováním osobních údajů

Naše webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského nastavení. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby zajistily, že si budete vědomi shromažďování a zpracování dat, a to i prostřednictvím používání souborů cookies na našich webových stránkách.
Chceme vám dát možnost volby, zda cookies, které nejsou pro technické fungování webových stránek nezbytně nutné, budete či nebudete používat.

Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit.

Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Chcete-li aktivovat či deaktivovat služby Google Analytics a Google Ads, klikněte zde. Tento soubor cookie nám pomáhá zlepšovat výkonnost našich webových stránek

GoogleAds vycházejí z vašeho zájmu o produkty, které vám byly dříve zobrazeny na jiných webových stránkách. Pro tento účel se na vašem počítači ukládají soubory cookie, které obsahují vaši IP adresu a uživatelské údaje.
Google AdWords je nástroj společnosti Google LLC pro cílení internetové reklamy. To umožňuje zobrazit webové stránky nebo inzerované produkty ve vyhledavači Google.

Logistika potravin

Open

IT služby – průvodce do budoucnosti


Progresivní řešení informační logistiky skupiny Nagel-Group vám přináší prokazatelnou úsporu času a vyšší kvalitu. Jsou flexibilní, přizpůsobitelná a rozšiřitelná a potřebné informace vám poskytnou kdykoli a kdekoli. S nimi jsme již dnes připraveni na vaše budoucí požadavky.

eLogistics Portal – dodává na transparenci, vytváří synergie

Naše internetové aplikace nabízí našim zákazníkům a pracovníkům komfortní využívání a současně poskytují rychlé a přesné informace:

• Sledování zásilky přes internet

S moderním softwarem Tracking & Tracing jako zákazník vždy víte, kde se vaše zásilka nachází. Zároveň si můžete zobrazit oznámení o převzetí zásilky nebo si je na přání stáhnout. Toto rozhodnutí je jen na vás.

• Zadání zásilky na internetu

Zde jako uživatel můžete ve speciálně pro vás zřízené a samozřejmě chráněné oblasti zadávat údaje o své zásilce a např. vytvářet etikety NVE (číslo expediční jednotky) a seznamy nakládky. Individuální přednastavení umožňují optimalizaci sběru dat. Zadávání zakázek pro přepravní zásilky je tak realizováno jednotně pro všechny trhy v Evropě. Dojde tak ke zrychlení všech procesů a plnému využití všech potenciálů.

• Interní dopravní burza – pro maximální vytížení dálkové dopravy

Naše interní dopravní burza dodává potřebnou transparentnost všem jízdám dálkové dopravy v rámci organizace i možným navazujícím jízdám. Předcházíme tak jízdám naprázdno a zajišťujeme optimální vytížení nasazených kapacit.

• Monitorování pracovní doby, doby řízení vozidla a odpočinku (Dikon)

Při nasazení našeho jízdního personálu kontrolujeme jak dodržování předpisů zákona o jízdním personálu (doby řízení, doby odpočinku, přestávky), tak i správné zacházení s kontrolními zařízeními ve vozidle. Odchylky od normálu jsou rychle detekovány naším monitorovacím systémem (Dikon) a vyvodíme z nich individuální školicí opatření pro dané řidiče.

Elektronická výměna dat – EDI

Díky využití elektronické výměny dat (EDI) vám můžeme nabídnout téměř neomezenou výměnu informací. EDI totiž tvoří rozhraní mezi našimi pracovišti, vámi, příjemci vašich zásilek a dalšími partnery v tomto procesu. Naše EDI-Clearing-Center je centrem pohodlného příjmu a bezpečného zpracování vašich dat. V současné době dochází každý den přes rozhraní k výměně 50 000 souborů mezi zákazníky a partnery.

Realizujeme všechna relevantní rozhraní v oblastech řízení přepravy a skladu od udělení zakázky přes stavové hlášení až po fakturaci.

Podporovány jsou všechny standardní datové formáty, jako EDIFACT, EANCOM nebo SAP IDocs, ale i individuální formáty dle požadavku zákazníka.

Přepravní řídicí systémy – TMS

V řízení přepravy používáme individuální řešení vyvinuté naším vlastním programovým střediskem tak, aby dovedlo optimálně podporovat přepravní a obchodní procesy skupiny Nagel-Group a našich zákazníků. A na vývoji TMS pracujeme s novými inovacemi stále dál, aby odpovídal požadavkům kladeným na logistické procesy i v budoucnu.

Digitální dodací list – DigiLis

Díky digitálnímu zasílání dodacích listů v rámci skupiny Nagel-Group, kterému říkáme DigiLis, jsou informace o tom, kde se právě nachází dodací list, kdykoliv k dispozici. Vaše dodací listy přijímáme a dále zpracováváme ve formátu PDF. Tento způsob zaručuje bezchybný a transparentní oběh dokladů. Navíc tak minimalizujeme spotřebu papíru a šetříme naši přírodu.

Sledovací vybavení – EQM

Naše návěsy jsou vybaveny telematickým systémem, který nám umožňuje

• kdykoli identifikovat přesnou polohu návěsů,

• monitorovat průběh teplot,

• dokumentovat doby otevření dveří,

• detekovat odchylky od požadovaného stavu,

• informovat odpovědné osoby o hlášení alarmu.

Systém tak obecně zvyšuje bezpečnost, zejména na dlouhých trasách.

Také u kratších vzdáleností v rámci místní přepravy můžeme vysledovat každou zásilku. Naše vlastní dodávková vozidla i dodávková vozidla smluvních podniků jsou vybavena zařízením MDE. Díky nim máme přístup k:

• aktuální dokumentaci nakládacích stanic,

• přenosu informací o dodání do našeho systému Tracking & Tracing prakticky v reálném čase,

• přenos zakázek do zařízení MDE,

• zaměření polohy vozidel.

Tímto způsobem jsme schopni pro každou zásilku najít vhodný nákladový prostor s optimální dispozicí pro daný náklad.

Systém řízení skladu – WMS

Také v oblasti skladování sázíme na transparentní struktury. Proto jsme před mnoha lety do svých procesů zavedli realizaci zakázky bez papírů a dokladů. Mobilní čtečky jako skenery nebo handheldy přiřadí zboží přímo prostřednictvím čárového kódu každého balíku k příslušné zakázce, jakékoliv chyby jsou vyloučeny. Srdce skladu bez dokladů tvoří WMS. Tento systém řízení skladu vyvinutý a dlouhodobě testovaný naším vlastním programovým střediskem je zaměřen právě na požadavky logistiky potravin a individuálně přizpůsobený vašim procesům a integrovaný do těchto procesů. A je jedno, zda pro vás provozujeme konvenční nebo automatický vysokoregálový sklad. WMS je modulárně konstruovaný a díky vysokému stupni parametrizace nabízí kromě jiného následující možnosti:

Obecně

• nepřetržitý řetězec procesů od příjmu zboží až po naložení

• permanentní kontrola dosaženého pokroku a kvality (např. odběry vzorků)

• standardizovaná výměna dat nezávisle na systému ERP

• plná integrace procesů služeb s přidanou hodnotou

• permanentní optimalizace všech skladových zdrojů

• obsáhlé funkce pro reporting

• správa šarží a zpětná sledovatelnost podle vyhlášky (ES) č. 178/2002

• externí přístup zákazníků přes webový portál (např. výkaz o stavu, vkládání zakázek)

Sklad

• chaotické i dynamické přidělování skladových míst v různých systémech skladování (např. regál, blok, průchozí kanál) při zohlednění dalších kritérií, jako např. klasifikace ABC nebo zadání definovaných požadavků na teplotu

• způsobilost pro několik klientů

• definované postupy k vyskladnění (např. FIFO, FEFO)

• permanentní inventura

• řízení stavu zásob při zohlednění zásob pod karanténou a blokovaných zásob

• správa různých pomocných nakládacích prostředků (nosiče nákladu)

Kompletace

• zobrazení různých strategií kompletace, např. vychystávání na principu man-to-goods, goods-to-man nebo dvoustupňová kompletace

• zpracování zakázek s optimalizací tras

• registrace hmotnosti zboží s ohledem na daný produkt

• automatické řízení zásobován

Backoffice – pro profesionální řízení projektu

Abychom svým zákazníkům mohli poskytovat co nejlepší služby, potřebujeme krýt záda. V backoffice nás proto podporuje tým angažovaných pracovníků s těmito hlavními úkoly:

• řízení projektů

• rozhodnutí „make or buy“

• 2stupňová podpora

• poradenství v SAP

• individuální vývoj SAP

• analýza interních administrativních postupů a optimalizace pomocí moderního softwaru

Contract Logistics

Contract Logistics

Efektivní smluvní logistika à la Nagel-Group se řídí vašimi požadavky a zrychluje vaše procesy. Servírujeme vám „recepty“ šité na míru.

více

Udržitelnost

Udržitelnost

Jsme přesvědčeni o tom, že naší povinností jako podniku je, abychom s lidmi a přírodou jednali jako s nepostradatelnými partnery – kvůli budoucnosti.

více

Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

Buďte u toho, když určujeme nové standardy pro logistiku potravin. Pojďme společně zajistit svou vedoucí pozici na trhu a další rozšiřování!

více