Používáme Cookies, abychom vám mohli nabídnout lepší online zážitek. Využíváním naší webové stránky souhlasíte s tím, že používáme Cookies. Prohlášení o ochraně dat Skrýt poznámku

Logistika potravin

Open

IT služby – průvodce do budoucnosti


Progresivní řešení informační logistiky skupiny Nagel-Group vám přináší prokazatelnou úsporu času a vyšší kvalitu. Jsou flexibilní, přizpůsobitelná a rozšiřitelná a potřebné informace vám poskytnou kdykoli a kdekoli. S nimi jsme již dnes připraveni na vaše budoucí požadavky.

eLogistics Portal – dodává na transparenci, vytváří synergie

Naše internetové aplikace nabízí našim zákazníkům a pracovníkům komfortní využívání a současně poskytují rychlé a přesné informace:

• Sledování zásilky přes internet

S moderním softwarem Tracking & Tracing jako zákazník vždy víte, kde se vaše zásilka nachází. Zároveň si můžete zobrazit oznámení o převzetí zásilky nebo si je na přání stáhnout. Toto rozhodnutí je jen na vás.

• Zadání zásilky na internetu

Zde jako uživatel můžete ve speciálně pro vás zřízené a samozřejmě chráněné oblasti zadávat údaje o své zásilce a např. vytvářet etikety NVE (číslo expediční jednotky) a seznamy nakládky. Individuální přednastavení umožňují optimalizaci sběru dat. Zadávání zakázek pro přepravní zásilky je tak realizováno jednotně pro všechny trhy v Evropě. Dojde tak ke zrychlení všech procesů a plnému využití všech potenciálů.

• Interní dopravní burza – pro maximální vytížení dálkové dopravy

Naše interní dopravní burza dodává potřebnou transparentnost všem jízdám dálkové dopravy v rámci organizace i možným navazujícím jízdám. Předcházíme tak jízdám naprázdno a zajišťujeme optimální vytížení nasazených kapacit.

• Monitorování pracovní doby, doby řízení vozidla a odpočinku (Dikon)

Při nasazení našeho jízdního personálu kontrolujeme jak dodržování předpisů zákona o jízdním personálu (doby řízení, doby odpočinku, přestávky), tak i správné zacházení s kontrolními zařízeními ve vozidle. Odchylky od normálu jsou rychle detekovány naším monitorovacím systémem (Dikon) a vyvodíme z nich individuální školicí opatření pro dané řidiče.

Elektronická výměna dat – EDI

Díky využití elektronické výměny dat (EDI) vám můžeme nabídnout téměř neomezenou výměnu informací. EDI totiž tvoří rozhraní mezi našimi pracovišti, vámi, příjemci vašich zásilek a dalšími partnery v tomto procesu. Naše EDI-Clearing-Center je centrem pohodlného příjmu a bezpečného zpracování vašich dat. V současné době dochází každý den přes rozhraní k výměně 50 000 souborů mezi zákazníky a partnery.

Realizujeme všechna relevantní rozhraní v oblastech řízení přepravy a skladu od udělení zakázky přes stavové hlášení až po fakturaci.

Podporovány jsou všechny standardní datové formáty, jako EDIFACT, EANCOM nebo SAP IDocs, ale i individuální formáty dle požadavku zákazníka.

Přepravní řídicí systémy – TMS

V řízení přepravy používáme individuální řešení vyvinuté naším vlastním programovým střediskem tak, aby dovedlo optimálně podporovat přepravní a obchodní procesy skupiny Nagel-Group a našich zákazníků. A na vývoji TMS pracujeme s novými inovacemi stále dál, aby odpovídal požadavkům kladeným na logistické procesy i v budoucnu.

Digitální dodací list – DigiLis

Díky digitálnímu zasílání dodacích listů v rámci skupiny Nagel-Group, kterému říkáme DigiLis, jsou informace o tom, kde se právě nachází dodací list, kdykoliv k dispozici. Vaše dodací listy přijímáme a dále zpracováváme ve formátu PDF. Tento způsob zaručuje bezchybný a transparentní oběh dokladů. Navíc tak minimalizujeme spotřebu papíru a šetříme naši přírodu.

Sledovací vybavení – EQM

Naše návěsy jsou vybaveny telematickým systémem, který nám umožňuje

• kdykoli identifikovat přesnou polohu návěsů,

• monitorovat průběh teplot,

• dokumentovat doby otevření dveří,

• detekovat odchylky od požadovaného stavu,

• informovat odpovědné osoby o hlášení alarmu.

Systém tak obecně zvyšuje bezpečnost, zejména na dlouhých trasách.

Také u kratších vzdáleností v rámci místní přepravy můžeme vysledovat každou zásilku. Naše vlastní dodávková vozidla i dodávková vozidla smluvních podniků jsou vybavena zařízením MDE. Díky nim máme přístup k:

• aktuální dokumentaci nakládacích stanic,

• přenosu informací o dodání do našeho systému Tracking & Tracing prakticky v reálném čase,

• přenos zakázek do zařízení MDE,

• zaměření polohy vozidel.

Tímto způsobem jsme schopni pro každou zásilku najít vhodný nákladový prostor s optimální dispozicí pro daný náklad.

Systém řízení skladu – WMS

Také v oblasti skladování sázíme na transparentní struktury. Proto jsme před mnoha lety do svých procesů zavedli realizaci zakázky bez papírů a dokladů. Mobilní čtečky jako skenery nebo handheldy přiřadí zboží přímo prostřednictvím čárového kódu každého balíku k příslušné zakázce, jakékoliv chyby jsou vyloučeny. Srdce skladu bez dokladů tvoří WMS. Tento systém řízení skladu vyvinutý a dlouhodobě testovaný naším vlastním programovým střediskem je zaměřen právě na požadavky logistiky potravin a individuálně přizpůsobený vašim procesům a integrovaný do těchto procesů. A je jedno, zda pro vás provozujeme konvenční nebo automatický vysokoregálový sklad. WMS je modulárně konstruovaný a díky vysokému stupni parametrizace nabízí kromě jiného následující možnosti:

Obecně

• nepřetržitý řetězec procesů od příjmu zboží až po naložení

• permanentní kontrola dosaženého pokroku a kvality (např. odběry vzorků)

• standardizovaná výměna dat nezávisle na systému ERP

• plná integrace procesů služeb s přidanou hodnotou

• permanentní optimalizace všech skladových zdrojů

• obsáhlé funkce pro reporting

• správa šarží a zpětná sledovatelnost podle vyhlášky (ES) č. 178/2002

• externí přístup zákazníků přes webový portál (např. výkaz o stavu, vkládání zakázek)

Sklad

• chaotické i dynamické přidělování skladových míst v různých systémech skladování (např. regál, blok, průchozí kanál) při zohlednění dalších kritérií, jako např. klasifikace ABC nebo zadání definovaných požadavků na teplotu

• způsobilost pro několik klientů

• definované postupy k vyskladnění (např. FIFO, FEFO)

• permanentní inventura

• řízení stavu zásob při zohlednění zásob pod karanténou a blokovaných zásob

• správa různých pomocných nakládacích prostředků (nosiče nákladu)

Kompletace

• zobrazení různých strategií kompletace, např. vychystávání na principu man-to-goods, goods-to-man nebo dvoustupňová kompletace

• zpracování zakázek s optimalizací tras

• registrace hmotnosti zboží s ohledem na daný produkt

• automatické řízení zásobován

Backoffice – pro profesionální řízení projektu

Abychom svým zákazníkům mohli poskytovat co nejlepší služby, potřebujeme krýt záda. V backoffice nás proto podporuje tým angažovaných pracovníků s těmito hlavními úkoly:

• řízení projektů

• rozhodnutí „make or buy“

• 2stupňová podpora

• poradenství v SAP

• individuální vývoj SAP

• analýza interních administrativních postupů a optimalizace pomocí moderního softwaru

Contract Logistics

Contract Logistics

Efektivní smluvní logistika à la Nagel-Group se řídí vašimi požadavky a zrychluje vaše procesy. Servírujeme vám „recepty“ šité na míru.

více

Udržitelnost

Udržitelnost

Jsme přesvědčeni o tom, že naší povinností jako podniku je, abychom s lidmi a přírodou jednali jako s nepostradatelnými partnery – kvůli budoucnosti.

více

Volná pracovní místa

Volná pracovní místa

Buďte u toho, když určujeme nové standardy pro logistiku potravin. Pojďme společně zajistit svou vedoucí pozici na trhu a další rozšiřování!

více